ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΟΠΠΕΠ

 

Για την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων στις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνουμε Σεμινάρια προετοιμασίας για τους εκπαιδευτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων τοποθετείται τον Ιούνιο 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 25 ΩΡΕΣ


ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 

Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ,  Παπάγου 19,  (Μετρό Μεγάρου Μουσικής)
    

Β. ΙΛΙΟΝ, Φιλοκτήτου 77 & Αίαντος
 


 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 140 €


εξετασεισ εοππεπ

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος αποσκοπεί στην παροχή εφοδίων ώστε οι συμμετέχοντες να:

> ενημερωθούν για τον τρόπο πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

> εξοικειωθούν με τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού με βάση την Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ.

> περιγράφουν τις θεωρίες μάθησης

> αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και τις προϋποθέσεις μάθησης

> γνωρίζουν τις ενεργητικές/συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και να μπορούν να τις επιλέγουν εύστοχα και να τις εφαρμόζουν κατάλληλα

> κατανοούν τη δυναμική της ομάδας και να δημιουργούν μαθησιακό κλίμα μάθησης που θα διακρίνεται από πνεύμα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.

> οργανώνουν μία διδακτική ενότητα

> σχεδιάζουν και να διεξάγουν μία μικροδιδασκαλία των 20’

 

εκπαιδευση εκπαιδευτων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Συνολική διάρκεια 10 ΩΡΕΣ

 • Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Συνολική διάρκεια 10 ΩΡΕΣ
 • Σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλιών 20’
 • Εκπόνηση από τους συμμετέχοντες και ανάθεση Εργασίας με θέμα:
  «Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας 20’».

 

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


(Συνολική διάρκεια 5 ΩΡΕΣ
 • Ανατροφοδότηση Μικροδιδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία μοριοδοτείται στην επιλογή των εκπαιδευτών για την απασχόλησή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:


Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Το πεδίο της εκπαίδευσης Ενηλίκων. Εισαγωγικά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Βασικοί όροι εκπαίδευσης ενηλίκων (κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων. Εμπόδια στη μάθηση. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων. Ο ρόλος και η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων στην σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

2. ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ:


 • Συμπεριφοριστικές Θεωρίες
 • Γνωστικές Θεωρίες
 • Ανθρωπιστικές Θεωρίες
 • Θεωρίες Κοινωνικής μάθησης

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  • Η Θεωρία της «Ανδραγωγικής»
  • Η Θεωρία της «Κοινωνικής Αλλαγής» Freire
  • Η Θεωρία Της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης» Mezirow
  • Εφαρμογή των Θεωριών Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

3. Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


 • Στόχοι εναρκτήριας συνάντησης
 • Αλληλογνωριμία
 • Διερεύνηση αναγκών και προσδοκιών
 • Μαθησιακό Συμβόλαιο

4. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ


 • Εμπλουτισμένη Εισήγηση, Καταιγισμός Ιδεών
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Συζήτηση, Εργασία σε Ομάδες
 • Μελέτη Περίπτωσης, Προσομοίωση, Παιχνίδι ρόλων
 • Επίδειξη, Άσκηση
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη, Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη

5. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


 • Δυναμική, διεργασία, λειτουργία της Ομάδας
 • Ρόλοι στην Ομάδα, Φάσεις ανάπτυξης της ομάδας
 • Δύσκολοι τύποι εκπαιδευομένων και η αντιμετώπισή τους.
 • Επίλυση συγκρούσεων
 • Η επικοινωνία μέσα στην ομάδα

 6. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (μετανάστες, κρατούμενοι, ρομά)


 • Τα  είδη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων
 • Τα χαρακτηριστικά τους και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους
 • Στερεότυπα
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές εκπαίδευσης
 • Ο Ρόλος του εκπαιδευτή Ενηλίκων

7. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


 • Στάδια-Βήματα σχεδιασμού μιας διδακτικής ενότητας
 • Ορισμός στόχων στα επίπεδα των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
 • Σχεδιασμός περιεχομένου διδακτικών ενοτήτων
 • Δόμηση διδακτικών ενοτήτων

8. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ


ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Διαφανοσκόπιο-Οθόνη προβολής, προβολή μέσω Η/Υ
 • Χαρτοπίνακας, Πίνακας κιμωλίας ή Μαρκαδόρου
 • Τηλεόραση/Video, Εκπαιδευτικές ταινίες
 • Τα έντυπα και οι σημειώσεις

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 • Η επίδραση του εποπτικού χώρου στην εκπαίδευση
 • Διαστάσεις και ακουστική της αίθουσας διδασκαλίας
 • Εξοπλισμός, Διαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας
 

 

9. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


 • Η Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Αρχική, Ενδιάμεση, Τελική Αξιολόγηση
 • Τεχνικές Αξιολόγησης

10. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


 • Η συμβολή του εκπαιδευτή ενηλίκων στην εκπαίδευση
 • Τρόποι συμβολής του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση
 • Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας Τώρα!!!

210 7751457|210 2635305|210 2693633

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


TI EINAI H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ;


Η εκπαιδευτική επάρκεια δεν είναι πιστοποίηση επάρκειας συγκεκριμένης ειδικότητας αλλά πιστοποίηση απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, για διδασκαλία σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, Χρηματοδοτούμενα προγράμματα Voucher, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κ.λπ.).

Με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα του.

Γιατί είναι απαραίτητη η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;


Σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015)
«Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Τα στοιχεία Ατομικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια είναι διαθέσιμα διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ ιδιωτικά και δημόσια)  μέσω της μηχανής αναζήτησης πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πώς πιστοποιείται η Εκπαιδευτική Επάρκεια;


Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων:

1. Απευθείας χορήγηση πιστοποίησης λόγω εξειδικευμένων ακαδημαϊκών προσόντων 

2. Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης (εξετάσεις) λόγω συγκεκριμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας

3. Συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης (εξετάσεις) μετά την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών

 • Οι εξετάσεις διενεργούνται σε επιλεγμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνουν Θεωρητικό Μέρος και Πρακτικό Μέρος.
  – Στο Θεωρητικό Μέρος
  οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων.

  Στο πρακτικό μέρος, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία 20’ στο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους (ο πληροφορικός στην πληροφορική, ο λογιστής στη λογιστική κ.λπ.) ή και σε όποιο άλλο θεματικό αντικείμενο επιλέγουν, σε ομάδα συνυποψηφίων, που «παίζουν» τον ρόλο των εκπαιδευομένων, παρουσία διμελούς κλιμακίου αξιολογητών.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Πιστοποίησης;


Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της σχετικής διαδικασίας είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας:

1. Υποβάλλετε Ηλεκτρονική Αίτηση

2. Εκτυπώνετε και υπογράφετε την Ηλεκτρονική Αίτηση

3. Καταθέτετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

4. Αποστέλλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία), με την ένδειξη:

«Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ:


Γραπτή εξεταστική δοκιμασία:
Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με:

 • τον σχεδιασμό,
 • την οργάνωση και
 • την προετοιμασία της εκπαιδευτικής παρέμβασής τους

με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων, τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας.

Διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει:

 • ανοικτά ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση
 • μια μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεογραφημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως:
  • χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων
  • τρόπος διαπραγμάτευσης
  • εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν
  • συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:


Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι:

Η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική.

Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων.

Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου.

Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

Πότε ένας υποψήφιος θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης;


 • Επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι ο υποψήφιος που στο Θεωρητικό Μέρος επιτυγχάνει βαθμολογία τουλάχιστον 10 και στο Πρακτικό Μέρος έχει αποτέλεσμα «επιτυχής έκβαση».
 • Στην περίπτωση που υποψήφιος επιτύχει σε ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία στο μέρος αυτό και στην επόμενη εξεταστική μπορεί να δώσει εξετάσεις μόνο κατά το μέρος που «οφείλει», χωρίς καμία καταβολή χρηματικού ποσού.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες