κοινωφελής εργασία 2018 κατάρτιση Ζωγράφου Βύρωνας Καισαριανή

Κοινωφελής εργασία - Κατάρτιση 2019 σε δήμους Ζωγράφου, Βύρωνας, Καισαριανή, Αθήνα

Κοινωφελής εργασία με Κατάρτιση στις ΤΠΕ στους δήμους Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Αθήνας, Υμηττού, Ηλιούπολης, Δάφνης.

Οι ωφελούμενοι της δράσης έχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης και απόκτησης ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ πιστοποιητικού γνώσεων πληροφορικής, στις εφαρμογές MS OFFICE:
(WORD | EXCEL | INTERNET | WINDOWS | ACCESS | P. POINT)
που είναι απαραίτητο στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ και σημαντικό εφόδιο στον ιδιωτικό εργασιακό τομέα.


Τα ΚΕΚ ΜΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΔΒΜ2 (SmartSchool), τα καλύτερα (ISO 9001) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα πληροφορικής ECDL – UNICERT, συμμετέχουν ως πάροχοι κατάρτισης στο πρόγραμμα, εξυπηρετώντας τους δήμους Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Αθήνας, Υμηττού, Ηλιούπολης, Δάφνης.


 

 

Κοινωφελής εργασία Κατάρτιση Ζωγράφου Καισαριανή Βύρωνας και πιστοποίηση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:

κατάρτιση κοινωφελής εργασία 2018 ζωγράφου βύρωνας καισαριανή

Στο πλαίσιο της δράσης οι Ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης πληροφορικής στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η Δράση της Κατάρτισης ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

δωρεάν κατάρτιση πληροφορικής κοινωφελούς

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και δωρεάν απόκτησης διπλώματος είναι διάρκειας 120 ωρών και χωρίζεται σε τρία επίπεδα γνώσεων:
> στοιχειώδεις (Word, Excel, Internet),
> βασικές (Word, Excel, Internet, P.Point),
> προχωρημένες (Word, Excel, Internet, P.Point, Access)

Τα SmartSchools, τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2), είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι κατάρτισης και πιστοποίησης της δράσης, για τους ωφελούμενους που θα τοποθετηθούν στους δήμους Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Αθήνας, Δάφνης, Υμηττού, Ηλιούπολης.

Για να συμμετέχουν στην κατάρτιση οι ωφελούμενοι πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτή, στον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ, πριν την έναρξη του προγράμματος

Τα SmartSchools Θα παρέχουν συνεχή ενημέρωση στους υποψήφιους για το περιεχόμενο και τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση.

πιστοποιηση υπολογιστων κοινωφελους ζωγραφου

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στους χώρους των SmartSchools (πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα) και έτσι θα αποκτήσουν εντελώς δωρεάν πιστοποιητικό γνώσεων Πληροφορικής, που είναι απαραίτητο προσόν, τόσο στις προκηρύξεις του δημοσίου (ΑΣΕΠ), όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Ε̟πιχειρηματικότητα».

πληροφορίες voucher

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή ̟πρόσκληση προς τους Εγκεκριμένους Πιστοποιημένους Παρόχους Κατάρτισης που εκδίδεται από την Ειδική Υ̟πηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γιατί SmartSchool;

1. Τα SmartSchool αποτελούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου2, της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποιημένων δομών του υπουργείου Παιδείας, με ISO 9001 για την οργάνωση και ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους.

2. Είναι τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, τηρώντας υψηλές προδιαγραφές, σε επίπεδο ποιότητας υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και σε επίπεδο κτιριακών υποδομών (σύγχρονοι χώροι, εκπαιδευτικά μέσα, διαδραστικοί πίνακες, πρόσβαση σε ΑμΕΑ)

3.  Υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης cloud συνεργατικών εργαλείων.

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Voucher

Τι είναι το Training Voucher;

Το Training Voucher (επιταγή κατάρτισης) αφορά στη παροχή δυνατότητας στους ανέργους να καταρτίζονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς και στη συνέχεια να απασχολούνται αποκτώντας εργασιακή εμπειρία με αξιόλογη αμοιβή

Κάτι πολύ σημαντικό: Η χρήση του Voucher δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τη θεματική κατηγορία εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό φορέα που θα εξασφαλίσει και την τοποθέτησή του στην ενδεδειγμένη επιχείρηση.

Τι ωφελούμαι από τα Voucher;

Συνήθως (σύμφωνα με προηγούμενα προγράμματα) προσφέρονται:

  • Θεωρητική εκπαίδευση ΚΑΙ πιστοποίηση
  • Απασχόληση σε δημόσιο ή  Ιδιωτικό Τομέα
  • Εκπαιδευτικό επίδομα και αμοιβή απασχόλησης. 
  • Δυνατότητα πρόσληψης στην επιχείρηση που έγινε η πρακτική εξάσκηση.

Ποιος χρηματοδοτεί τα Vouchers;

Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στοχεύοντας αφενός στην οικονομική ενίσχυση των ανέργων και αφετέρου στη μείωση της ανεργίας

Πως συμμετέχω στα Voucher και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Βασικά κριτήρια επιλογής συνήθως είναι ο χρόνος ανεργίας, το εισόδημα, η ηλικία  και η συμμετοχή σε προηγούμενο πρόγραμμα.

 

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τα Vouchers;

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους, δίαφορων ηλικιακών ομάδων, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής.

Ποιος υλοποιεί τα προγράμματα απασχόλησης;

Υλοποιούνται μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που είναι οι μόνες πιστοποιημένες δομές του υπουργείου παιδείας.

Gallery SmartSchools

Τα Πιο Σύγχρονα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 στην Ελλάδα.

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ζωγράφου

Επικοινωνία..

Κοινωφελής εργασία 2108 | Δία Βίου Μάθηση
Ζωγράφου, Καισαριανή, Βύρωνας, Αθήνα, Δάφνη, Υμηττός, Ηλιούπολη

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν τα ΚΕΚ (ΚΔΒΜ2) SmartSchools:

Ζωγράφου, Καισαριανή, Βύρωνας, Αθήνα, Δάφνη, Υμηττός, Ηλιούπολη

Στείλε μας e-mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

  • _gi
  • _git
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες