Καινοτομία SmartSchool

Οι καινοτομίες που εισάγουμε αφορούν προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία Web 2.0 που συνιστούν το σχολείο του μέλλοντος και οδηγούν στη γνώση με τον πιο έξυπνο τρόπο.

μαθηματα αγγλικων για ενήλικες παιδια

Μέθοδος SmartLearn

Η σύγχρονη ακαδημαϊκή κοινότητα αναζητά “κατασκευαστικά” μοντέλα μάθησης, απορρίπτοντας τα παρωχημένα συμπεριφοριστικά μοντέλα που βασίζονται στην αλλαγή της γνωστικής συμπεριφοράς μέσω της στείρας αποστήθισης και επανάληψης.

Teaching Tests

Λογισμικό ανακάλυψης και βελτίωσης, με άμεση διόρθωση των λαθών, που είναι ο αντικειμενικός σκοπός στην κατάκτηση της γνώσης.

> Αυτόματη βαθμολόγηση
> Βαθμολογικά κίνητρα
> Ανατροφοδότηση (feedback)
> Διαβαθμισμένες δοκιμασίες

Games

Αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες ενσωματώνοντας διάφορους τύπους δοκιμασιών:

>QUIZ (πολλαπλών επιλογών)
>MIX  (ανάμιξης)
>CLOZE (λεκτικής αναπαραγωγής)
>CROSS (σταυρόλεξα)
>MATCH (αντιστοίχησης)

Wiki

Στα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα εμπεδώνεται η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου (glossaries, blogs, websites) αναπτύσσοντας δεξιότητες:

> λεκτικής έκφρασης
> δημιουργικής ευελιξίας
> παραγωγής ιδεών και νέων νοημάτων.

GradeBook

Ηλεκτρονικό πορτφόλιο που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες με πρόσβαση από τους γονείς για πλήρη αξιολόγηση και έλεγχο της εξέλιξης των μαθησιακών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Η πιο σύγχρονη και έξυπνη εκπαίδευση είναι γεγονός!

Think Smart…. Learn Smart!!

Η εκπαίδευση του μέλλοντος, με τα πιο σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία web 2!

Επιβάλλεται τα εκπαιδευτικά προγράμματα να ενσωματώνουν μεθόδους και ερεθίσματα που θα συντελέσουν στη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μαθητών (Sec) με τελικό στόχο την ενσωμάτωση στοιχείων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης

 Εφαρμόζονται «εποικοδομητικές» διδακτικές πρακτικές (constructive teaching approach) που δομούνται στη βάση της ανατροφοδότησης (feedback) και της χρηστικής διεκπεραίωσης των γνωστικών αντικειμένων

Το εκπαιδευτικό μοντέλο SmartLearn:

Αναζητά “κατασκευαστικά” μοντέλα μάθησης

Απορρίπτει τα παρωχημένα συμπεριφοριστικά μοντέλα που βασίζονται στην αλλαγή της γνωστικής συμπεριφοράς μέσω της στείρας αποστήθισης και επανάληψης.
Αναμορφώνει τη διδακτέα ύλη δίνοντας έμφαση στο διαδίκτυο, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν στις κοινωνικές δομές

Ενσωματώνει μεθόδους και ερεθίσματα που θα συντελέσουν στη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μαθητών


Στόχος είναι η ενσωμάτωση στοιχείων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (π.χ. οργάνωση θεατρικών, debatestalk showspresentations για την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων των μαθητών).


Σημαντικός παράγοντας καθορισμού της αποδοτικότητας των μοντέλων αυτών αποτελεί η αρμονική συνεργασία σπουδαστών – γονιών – εκπαιδευτικών με σημείο αναφοράς και ηλεκτρονικής συνάντησης το ischool.edu.gr/moodle , ένα δικτυακό περιβάλλον που διεκπεραιώνονται χρηστικά όλα τα γνωστικά αντικείμενα μέσω projects

 Καθηγητές 


Οι καθηγητές εκπαιδεύονται, να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές να κατασκευάζουν και να ανατροφοδοτούν μόνοι τους τη γνώση τους. Οι σπουδαστές δεν αποστηθίζουν, αλλά αντίθετα μαθαίνουν να αξιολογούν, να συνθέτουν, να κατασκευάζουν.

Σε κάθε δραστηριότητα εφαρμόζονται διαφορετικές διδακτικές τεχνικές με τις οποίες οι σπουδαστές μικροί και μεγάλοι –στους οποίους αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα του μαθησιακού προφίλ και του τύπου νοημοσύνης τους– έχουν την ευκαιρία και τον ατομικό χρόνο να κατανοήσουν το γλωσσικό εισαγόμενο και να το χρησιμοποιήσουν ως γλωσσικό παραγόμενο.

Μαθητές 


Οι μαθητές αποκτούν θετική στάση απέναντι στην ξένη γλώσσα και κίνητρα για μάθηση εντρυφώντας στην κουλτούρα της εξελικτικής μάθησης, ως προς το προσδιορισμό και την επίτευξη στόχων (όχι μόνο γνωστικών).

Για να εισέλθετε στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα πατήστε εδώ

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

  • _gi
  • _git
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες