τ

Μαθήματα Τούρκικων για ενήλικες και παιδιά

Τα Τούρκικα ανήκουν στις ουραλοαλταΐκές γλώσσες και μετά τη μεταρρύθμιση του Κεμάλ Ατατούρκ εγκαταλείφθηκε το αραβικό αλφάβητο και υιοθετήθηκε μια τροποποιημένη εκδοχή του λατινικού αλφαβήτου. Το τουρκικό αλφάβητο αποτελείται από 29 γράμματα, 8 φωνήεντα και 21 σύμφωνα.

Η τουρκική γλώσσα είναι ευφωνική και χαρακτηρίζεται από τη φωνηεντική αρμονία, δεν έχει γραμματικό γένος, έχει έξι πτώσεις και πληθώρα επιθημάτων.

Ήξερες ότι;

Τα Τουρκικά θεωρούνται «συγκολλητική» γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι οι προθέσεις, καταλήξεις πληθυντικού, κτητικές καταλήξεις κλπ συγκολλούνται στα ουσιαστικά, τα επιρρήματα ή τις αντωνυμίες σχηματίζοντας νέες λέξεις.

Επομένως πολλές Τουρκικές λέξεις είναι σύνθετες και γι’ αυτό με μία λέξη και τις κατάλληλες καταλήξεις έχουμε πολύ περισσότερες.  Έτσι με 2000 λέξεις ο μαθητής μπορεί να συνεννοηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό

ξένες γλώσσες

5 Λόγοι για να μάθεις Τούρκικα

1. Τα Τουρκικά ανοίγουν ένα παράθυρο στη γειτονική μας χώρα που είναι τόσο κοντά αλλά και ταυτόχρονα τόσο μακριά. H γνώση Τουρκικών φέρνει κοντά μια χώρα κι έναν πολιτισμό που έχει πολλά κοινά με τον ελληνικό αλλά και πολλές διαφορές που την κάνουν συναρπαστική και εξωτική.

2. Για όσους έχουν καταγωγή απ’ τη Μικρά Ασία, η γνώση Τουρκικών εξασφαλίζει πρόσβαση στον τόπο καταγωγής των προγόνων του, πρόσβαση σε αρχεία και εφημερίδες. Γνωρίζοντας την Τουρκική γλώσσα ένας Έλληνας μπορεί να γνωρίσει πτυχές και όψεις της Τουρκικής ιστορίας και κοινωνίας που είναι εν πολλοίς άγνωστα στον μέσο Έλληνα.

3. Λόγω της ανάπτυξης της Τουρκικής οικονομίας η γνώση της Τουρκικής γλώσσας καθιστά ευκολότερη την εξεύρεση εργασίας στην Ελλάδα, σε τουρκικές εταιρείες, είτε στην Τουρκία.

4. Με την άνοδο του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα η γνώση Τουρκικών είναι απαραίτητη στον χώρο του τουρισμού. Επίσης περιζήτητοι είναι οι γνώστες Τουρκικών για μεταφράσεις και διερμηνείες.

5. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εμπορικό κόσμο, καθώς η γεωγραφική θέση της Τουρκίας έχει αναβαθμίσει τις εμπορικές συναλλαγές. Ιδιαίτερα για όποιον σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί στον εμπορικό τομέα η γνώση Τουρκικών κρίνεται πλέον απαραίτητο προσόν.

5 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας

1. Τα Τουρκικά γεννήθηκαν στην Κεντρική Ασία και ανήκουν στην Ουροαλταϊκή οικογένεια γλωσσών. Τα Φινλανδικά και τα Ουγγρικά αποτελούν «μακρινούς συγγενείς» των Τουρκικών.

2. H δυσκολία των Τουρκικών έγκειται στη διαφορετική δομή της γλώσσας από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που ξέρει ο μέσος Έλληνας μαθητής (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά κλπ). Με το που συνηθίσει ο μαθητής τη δομή των Τουρκικών η εκμάθησή της γλώσσας διευκολύνεται σημαντικά.

3. Τα Τουρκικά θεωρούνται «συγκολλητική» γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι οι προθέσεις, καταλήξεις πληθυντικού, κτητικές καταλήξεις κλπ συγκολλούνται στα ουσιαστικά, τα επιρρήματα ή τις αντωνυμίες σχηματίζοντας νέες λέξεις. Επομένως πολλές Τουρκικές λέξεις είναι σύνθετες και γι’ αυτό με μία λέξη και τις κατάλληλες καταλήξεις έχουμε πολύ περισσότερες. Έτσι με 2000 λέξεις ο μαθητής μπορεί να συνεννοηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό

4. Εξαιτίας του φαινομένου που εξηγήσαμε πολλές Τουρκικές λέξεις είναι σύνθετες και γι’ αυτό με μία λέξη και τις κατάλληλες καταλήξεις έχουμε πολύ περισσότερες. Έτσι με 2000 λέξεις ο μαθητής μπορεί να συνεννοηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

5. Τα Τουρκικά περιλαμβάνουν πολλά δάνεια από τα Αραβικά και τα Περσικά. Άλλωστε μέχρι το 1928 γραφόταν με το Αραβικό αλφάβητο. Είναι πολλά και τα δάνεια από τα Τουρκικά στην Ελληνική γλώσσα: manav (μανάβης), kasap (χασάπης), boya (μπογιά), tencere (τέντζερης), kapak (καπάκι) είναι μόνο λίγες από τις εκατοντάδες τουρκικές λέξεις στα Ελληνικά.

5 tips («μυστικά») για την εκμάθηση

1. Τα Τουρκικά έχουν ένα φαινόμενο που ονομάζεται φωνητική αρμονία. Σύμφωνα με αυτό τα φωνήεντα χωρίζονται σε κατηγορίες και τα φωνήεντα των λέξεων που συγκολλούνται πρέπει να ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Η κατανόηση αυτού του κανόνα διευκολύνει κατά πολύ την εκμάθηση της γλώσσας.

2. Προκειμένου για τη σύνδεση των λέξεων που αναφέραμε προηγουμένως χρησιμοποιούνται και ευφωνικά σύμφωνα ή φωνήεντα. Για να μην προκαλείται σύγχυση ο μαθητής πρέπει να τα κατηγοριοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η χρήση τους σχεδόν αυτόματη.

3. Η σύνταξη των ρημάτων είναι αρκετά απλή και παρά το ότι η δομή της γλώσσας είναι διαφορετική μοιάζει κάπως με αυτή των Ελληνικών. Κάθε φορά που συναντάμε μια περίεργη σύνταξη το επισημαίνουμε έτσι ώστε ο μαθητής να μαθαίνει το κάθε ρήμα μαζί με την πτώση με την οποία συντάσσεται.

4. Το ρήμα έχω δεν υπάρχει στα Τουρκικά στη μορφή που το ξέρουμε στα Ελληνικά. Γι’αυτό η σύνταξη του είναι αρκετά περίεργη. Δίνουμε έμφαση σε αυτή τη δομή έτσι ώστε οι μαθητές να συνηθίσουν από νωρίς και να μάθουν να την χρησιμοποιούν σωστά.

5. Πολλά επίθετα σχηματίζονται από ουσιαστικά με την προσθήκη μορίων. Όταν οι μαθητές ξεκαθαρίσουν τη χρήση του μπορούν να μαθαίνουν τα επίθετα πολύ εύκολα.

5 tips για τις εξετάσεις της Τουρκικής Γλώσσας

1. Για την σίγουρη επιτυχία στο ακουστικό συστήνεται η εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα μέσω της παρακολούθησης ταινιών, σειρών και προγραμμάτων από το διαδίκτυο.

2. Για τις εξετάσεις των επίπεδων Β1 και πάνω η κατανόηση γραπτού λόγου μπορεί να φανεί εμπόδιο. Συνίσταται η ανάγνωση κειμένων από το διαδίκτυο ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα διάφορα είδη γραπτού λόγου.

3. Η παραγωγή γραπτού λόγου δυσκολεύει πολλούς μαθητές λόγω της διαφορετική δομής της γλώσσας. Γι’ αυτό το λόγο βοηθάει πολύ οι μαθητές να γράφουν όσο περισσότερο μπορούν ήδη από τα αρχικά επίπεδα ώστε να συνηθίσουν τη σύνταξη και τη δομή.

4. Η συνεχής επανάληψη του λεξιλογίου, ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα είναι μια ασφαλής μέθοδος εμπλουτισμού του λεξιλογίου.

5. Πολλές φορές οι μαθητές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη δομή της γλώσσας. Γι’αυτό καλό είναι να μπουν οι μαθητές από νωρίς στη λογική της γλώσσας και να μην προσπαθούν να εφαρμόσουν πράγματα που ξέρουν από άλλες γλώσσες.

Επίπεδα διπλωμάτων

Ποιά πτυχία υπάρχουν και ποιό είναι το κατάλληλο για μένα;

Πτυχία Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (İstanbul Üniversitesi)


Aπό το 2015 το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης διεξάγει σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα εξετάσεις πιστοποίησης της Τουρκικής γλώσσας στα παρακάτω επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1-Γ2 (διαβαθμισμένο). Οι εξετάσεις αποτελούνται από τους κάτωθι τομείς:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Okuma-anlama).
 • Παραγωγή γραπτού λόγου-έκθεση (Υazma). Στο Α1 το κείμενο πρέπει να είναι 40 λέξεων, στο Α2 150, στο Β1 200, στο Β2 250 και στο Γ1-Γ2 300.
 • Κατανόηση προφορικού λόγου – ακουστικό (Dinleme)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (sözlü-karşılıklı konuşma)

Συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων (υπάρχει και δεύτερος εξεταστής που δε συμμετέχει στη συζήτηση). Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, να συγκρίνουν ένα σετ φωτογραφιών, να συζητήσουν τη λύση ενός προβλήματος και να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε ποικίλα θέματα.

Το κόστος για την εξέταση είναι 120 ευρώ για τα επίπεδα Α1-Β2 και  140 για το Γ1-Γ2

Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα δύο φορές το χρόνο (Φεβρουάριο και Ιούνιο).

ΚΠΓ


 Από το Μάιο του 2011 τα επίπεδα Β1 και Β2 (Lower) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στα Αγγλικά εξετάζονται με ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ για το επίπεδο Β (Β1+Β2). Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 φάσεις(modules): Οkuma anlama (κατανόηση γραπτού λόγου και ευσυνείδητη χρήση της γλώσσας), yazma (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση), Dinleme (κατανόηση ακουστικού υλικού) και  sözlü-karşılıklı konuşma (παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση). Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι περίπου 3 ώρες. Οι εξετάσεις προετοιμάζονται από το Τμήμα Τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το κόστος εξέτασης για το ενιαίο τεστ του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στο επίπεδο Β είναι περίπου 80€. Προκειμένου ο υποψήφιος να διασφαλίσει την πιστοποίηση «καλής γνώσης» επιπέδου Β2, πρέπει να πετύχει βαθμολογία τουλάχιστον 120/200 αλλά και το 30% συνολικών βαθμών στην κάθε ενότητα προκειμένου να συμψηφιστούν.

To ΚΠΓ προσφέρει και εξετάσεις στο επίπεδο Γ1 αλλά όχι στο επίπεδο Γ2. Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά το χρόνο (Μάιο) αλλά κατά καιρούς έχει προστεθεί και δεύτερη εξεταστική περίοδος το Νοέμβριο. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. (Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή).

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER
(T
ürkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)


·         KATILIM BELGESİ (Α1)

·         SERTİFİKA (Α2)

·         SERTİFİKA (Β1)

·         SERTİFİKA (Β2)

·         DİPLOMA (C1)

Οι ενότητες εξετάσεων είναι Κατανόηση γραπτών κειμένων (Okuma), Παραγωγή γραπτού λόγου (Yozili), Κατανόηση προφορικών κειμένων (Dinleme), Παραγωγή προφορικού λόγου (Karskli Konuma- Sozlu).

 

·         Επίπεδο αρχαρίων (Temel Seviye)

Ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με τη γλώσσα και την κουλτούρα της. Διδάσκεται το αλφάβητο, τις βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορεί να δώσει εξετάσεις για τα πτυχία Temel 2 & Temel 4.

·         Μέσων (Orta Seviye)

Ο σπουδαστής επεκτείνει τη γνώση του λεξιλογίου, διδάσκεται ιδιωματισμούς, βελτιώνει την έκφραση μέσω γραπτού λόγου, συνθέτει σύντομα απλά κείμενα, κατανοεί άρθρα περιοδικών και εφημερίδων και επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου αποκτά το πτυχίο Orta 4.

·         Προχωρημένων (Yüksek Seviye)

Ο σπουδαστής πλέον τελειοποιεί τις γνώσεις του, εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων και κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα λογοτεχνικά, επιστημονικά κ.ά. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορεί να δώσει εξετάσεις για τα πτυχία Yüksek 2 & Yüksek 4.

Με την απόκτηση του διπλώματος Yüksek Seviye ο κάτοχός του μπορεί να επιδιώξει την είσοδό του σε τουρκικά πανεπιστήμια, καθώς επίσης και στα πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης στα αντίστοιχα τμήματα.

Συχνές ερωτήσεις

Xρειάζομαι να μάθω Τουρκικά γρήγορα γιατί το χρειάζομαι για τη δουλειά μου. Πόσο χρόνο θα χρειαστώ;

Με ειδικά προσαρμοσμένα τμήματα ενηλίκων, ομαδικά κι ατομικά, εντατικά και υπερεντατικά αν ο χρόνος το επιτρέπει θα μπορείς εντός 2 μηνών να κατέχεις τις βασικές δεξιότητες που σου χρειάζονται για τη δουλειά σου.

 

Ποιό πτυχίο να επιλέξω;

+

Εξετάσεις Παν/μίου Κων/πολης

Είναι συγκριτικά ευκολότερο από το ΚΠΓ.

Αν κοπείς σε 1 ή 2 ενότητες έχεις το δικαίωμα να τις επαναλάβεις την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Δεν αναγνωρίζεται από το δημόσιο
KΠΓ Πολύ χαμηλά εξέταστρα. Αναγνωρίζεται μόνο σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

Τα μαθήματα διεξάγονται με σκοπό την κατάκτηση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών στόχων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα – πτυχία γλωσσομάθειας

Ολοκληρώνονται χρονικά σε 8μηνες ακαδημαϊκές περιόδους και διεκπεραιώνονται εγγυημένα σε ορισμένο σύνολο διδακτικών ωρών.

Συγκεκριμένα:

Επίπεδο Α1-Α2-Β1 –> 120-150 ώρες

Επίπεδο Β2 –> +120 ώρες

Επίπεδο C1 –> +120 ώρες

Επίπεδο C2 –> +120 ώρες

Μέθοδος SmartLearning. Tι σημαίνει;

Η μάθηση γίνεται Παιχνίδι!! Τα τεστ γίνονται με τη μορφή παιχνιδιού

Καινοτομίες:

Ενσωματώνουμε τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία Web 2.0, που συνιστούν το σχολείο του μέλλοντος

Γονείς:  Φανταστείτε να μπορείτε διαδικτυακά κάθε μέρα να:

ενημερώνεστε για το τι διδάσκεται το παιδί σας

γνωρίζετε τι θα μάθει στις επόμενες ημέρες

βλέπετε τις επιδόσεις του με πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πορτοφόλιό του

Σπουδαστές:   Φανταστείτε να μπορείτε να:

Διεκπεραιώνετε ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά τεστ (κατασκευασμένα από τους καθηγητές σας) με άμεση βαθμολόγηση και έμμεση καθοδήγηση στη σωστή απάντηση με βαθμολογικό κίνητρο

Ακολουθείτε την ύλη της τάξης και όταν απουσιάζετε από την τάξη

Δημιουργείτε ηλεκτρονικά λεξικά, ιστοσελίδες, blogs, υποτιτλισμούς σε ταινίες, διαλόγους σε cartoon animations

Eκπαιδευτικοί:

Εκπαιδευμένοι σε Σύστημα του Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών Υπολογιστικής και Μέσων της Βικτώρια Καναδά (Humanities Computing and Media Centre at the University of Victoria, Canada)

Οι καινοτομίες που εισάγουμε αφορούν κουλτούρα εξελικτικής μάθησης προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία MOODLE. (glossaries, games, wikis, quiz με άμεση βαθμολόγηση, Hints και Feedback από τους καθηγητές μας για αυτοδιόρθωση)

Η σύγχρονη ακαδημαϊκή κοινότητα:

αναζητά “κατασκευαστικάμοντέλα μάθησης, απορρίπτοντας τα παρωχημένα συμπεριφοριστικά μοντέλα που βασίζονται στην αλλαγή της γνωστικής συμπεριφοράς μέσω της στείρας αποστήθισης και επανάληψης.

αναμορφώνει τη διδακτέα ύλη δίνοντας έμφαση στη βιωματική επικοινωνιακή παιγνιώδη προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων (εφημερίδες, βιβλία, blogs, internet, κοινωνικά δίκτυα, ταινίες, μουσική, τα νέα στην Αγγλική γλώσσα, κ.α.) για να γίνεται άμεση και πραγματική εφαρμογή της γλώσσας καθημερινότητας

 

 • Στόχος είναι η ενσωμάτωση στοιχείων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (π.χ.,debates, talk shows, presentations για την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων και ολιστική προσέγγιση της γλώσσας.

 

 • Το λεξιλόγιο εμπεδώνεται όχι με τη στείρα αποστήθιση ατελείωτων λιστών όπως στο παρελθόν, που οδηγεί στη μηχανιστική αντίληψη της γλώσσας. Αντίθετα το προσεγγίζουμε μέσω κειμένων έτσι ώστε η ερμηνεία των άγνωστων λέξεων να συνδεθεί νοηματικά με ολόκληρες φράσεις και οπτικά με διαδραστικούς πίνακες

 

 • Τα γραμματικά φαινόμενα διεκπεραιώνονται αβίαστα μέσα από τα Vocabulary Topics του Course Book και όχι αποσπασματικά σαν ξεχωριστό part με απλή παράθεση γραμματικών κανόνων που πρακτικά δεν αναπαράγονταν ποτέ σωστά δομικά στη αναπαραγωγή γραπτού είτε προφορικού λόγου

 

 • Στόχος είναι η κατάκτηση του “feeling” της γλώσσας χωρίς τη μητρική γλώσσα να λειτουργεί ως γλώσσα διαμεσολάβησης, για αυτό δεν μεταφράζουμε ποτέ στη μητρική γλώσσα.

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου με 10 τρόπους

1. Άμεση, αντικειμενική ηλεκτρονική κατάταξη στο ενδεδειγμένο επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το CEFR

2. Oλιγομελή τμήματα (3-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας

3. Αντικειμενική αξιολόγηση και εξασφάλιση ομοιογένειας με μηνιαία ηλεκτρονικά Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.

4. Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση γονέων και πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πορτοφόλιο προόδου των μαθητών.

5. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διαδασκαλία.

6. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα της συνεργατικής βιωματικής μάθησης.

7. Αξιολόγηση καθηγητών (evaluation testing, ερωτηματολόγια)

8. Παροχή Syllabus με εγγυημένη διεκπεραίωση του χρονοδιαγράμματος

9. Προηγμένος Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που εξασφαλίζει διάδραση και βιωματικότητα.

10. Γραπτή Εγγύηση αποτελεσμάτων.

χαμηλές τιμές

Προνόμια – Τιμές


Τιμές: από 85 €/μήνα

Είσαι φοιτητής; Παρακολουθείς μαθήματα με φίλους σου;

Ενημερώσου για το πρόγραμμα προνομίων που ισχύει και κέρδισε έκπτωση στα δίδακτρά σου!

 

Gallery SmartSchools

Επικοινωνία..

Μαθήματα Τούρκικων Ζωγράφου Ίλιον
Καματερό, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση

 

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305, 2102693633

Καματερό: Λ. Καματερού 146 & Φυλής, 210 2321476, 210 2388235

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

Ν. Ιωνία: Ελ. Βενιζέλου 131, 2102776187

 Μεταμόρφωση: Γ. Παπανδρέου 57, 2102818780 *(Νέο)

 

 

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής SmartSchools:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Πεύκη

 

Στείλε μας e-mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες