Μαθήματα Ιαπωνικών Ζωγράφου Ίλιον Καματερό. Ιαπωνικά μαθήματα για ενήλικες & παιδιά στα Νο1 φροντιστήρια για γρήγορη εκμάθηση ιαπωνικών με 100% επιτυχία σε όλα τα πτυχία!

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ζωγράφου

Think Smart... Learn Smart

μαθηματα ιαπωνικα

Μαθήματα Ιαπωνικών
Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Ν Ιωνία Πετρούπολη.
Έξυπνα ιαπωνικά μαθήματα για ενήλικες και παιδιά
για γρήγορη εκμάθηση ιαπωνικών με 100% εγγυημένη επιτυχία σε όλα τα πτυχία

Τα μαθήματα διεξάγονται με σκοπό την κατάκτηση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών στόχων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα διαβαθμισμένα επίπεδα γλωσσικών δεξιοτήτων (Ν5-Ν1) και οδηγούν σε αντίστοιχα αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας.

Η γλωσσική δεξιότητα των Ιαπωνικών διαρθρώνεται σε πέντε επίπεδα: (Ν1, – Ν5).
Η κλιμάκωση δυσκολίας ξεκινά από το Ν5 και καταλήγει στο Ν1.

Ν5 (CEFR-A2)

Ολοκληρώνεις το επίπεδο N5 σε 6-9 μήνες από μηδενικό επίπεδο.

φροντιστήρια ιαπωνικών

Εντατικά Ιαπωνικά για Ενήλικες & παιδιά

Ταχύρυθμα μαθήματα ιαπωνικών για ενήλικες και παιδιά που οδηγούν με 100% επιτυχία σε αναγνωρισμένo πτυχίo για το επίπεδo Ν5

Τα μαθήματα αφορούν αρχάριους σπουδαστές, με γνωστικούς στόχους την κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιώντας HIRAGANA και KATAKANA (συλλαβικές γραφές), και σταδιακά η εισαγωγή στα ιδεογράμματα, KANJI.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Τι θα πρέπει να μάθω;

Στα επίπεδο Ν5 αξιολογείται το επίπεδο κατανόησης των βασικών γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που αντανακλάται στην γνώση αντίστοιχου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 800 λέξεων και 100 Kanji) που αφορούν θεματολογία απλής επικοινωνίας και καθημερινότητας

Τι πτυχίο θα πάρω;

 Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας – Japanese Language Proficiency Test (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι Ιάπωνες, απόφοιτοι φιλολογιών γνώστες της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της ιαπωνικής γλώσσας σε Έλληνες σπουδαστές

Think Smart... Learn Smart!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Έξυπνα!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Γρήγορα, αποτελεσματικά, καλύπτεις κάθε ένα επίπεδο σε 6-8 μήνες

Εγγυημένα!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου!
Αν δεν τα καταφέρεις στις εξετάσεις επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν μέχρι να υλοποιήσεις το στόχο σου!

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Ν4 (CEFR-Β1)

Ολοκληρώνεις το επίπεδο N4 σε 6-8 μήνες από το επίπεδο Ν5.

φροντιστήρια ιαπωνικών

Εντατικά Ιαπωνικά για Ενήλικες & παιδιά

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Ν5. Συστηματοποείται  η χρήση HIRAGANA και KATAKANA και οι σπουδαστές προχωρούν στη γνώση 300 Kanji και 1500 λέξεων, ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν φράσεις σχετικές με οικεία καθημερινά θέματα γραμμένα σε βασικό λεξιλόγιο και kanji .

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Τι θα πρέπει να μάθω;

Στο επίπεδο Ν4 συστηματοποείται η κατανόηση των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που αντανακλάται στην γνώση μεγαλύτερου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 1500 λέξεων και 300 Kanji)

Τι πτυχίο θα πάρω;

 Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι Ιάπωνες, απόφοιτοι φιλολογιών γνώστες της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της ιαπωνικής γλώσσας σε Έλληνες σπουδαστές

Think Smart... Learn Smart!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Έξυπνα!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Γρήγορα, αποτελεσματικά, καλύπτεις κάθε ένα επίπεδο σε 6-9 μήνες

Εγγυημένα!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου!
Αν δεν τα καταφέρεις στις εξετάσεις επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν μέχρι να υλοποιήσεις το στόχο σου!

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Ν3 (CEFR-Β2)

Ολοκληρώνεις το επίπεδο N3 σε 6-9 μήνες από το επίπεδο Ν4.

φροντιστήρια ιαπωνικών

Εξελιγμένη γνώση

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Ν4. Εξελίσσεται η χρήση HIRAGANA και KATAKANA και οι μαθητές εμπεδώνουν περίπου 650 Kanji και 4000 λέξεις, ώστε να είναι ικανοί να σκέπτονται και να παράγουν λόγο και να κατανοήσουν συνεκτικές συνομιλίες σε καθημερινές καταστάσεις που ομιλούνται σε σχεδόν φυσική ταχύτητα, και γενικά να είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα κοινωνικού περιεχομένου, υγείας, περιβάλλοντος.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Τι θα πρέπει να μάθω;

Στο επίπεδο Ν3 εξελίσσεται η κατανόηση των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αυξάνονται οι απαιτήσεις γνώσης μεγαλύτερου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 4000 λέξεων και 650 Kanji)

Τι πτυχίο θα πάρω;

 Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι Ιάπωνες, απόφοιτοι φιλολογιών γνώστες της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της ιαπωνικής γλώσσας σε Έλληνες σπουδαστές

Think Smart... Learn Smart!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Έξυπνα!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Γρήγορα, αποτελεσματικά, καλύπτεις κάθε ένα επίπεδο σε 6-9 μήνες

Εγγυημένα!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου!
Αν δεν τα καταφέρεις στις εξετάσεις επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν μέχρι να υλοποιήσεις το στόχο σου!

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Ν2 (CEFR-C1)

Ολοκληρώνεις το επίπεδο N2 σε 6-9 μήνες από το επίπεδο Ν3.

φροντιστήρια ιαπωνικών

Προχωρημένη γνώση

Τα μαθήματα απευθύνονται σε προχωρημένους σπουδαστές που χειρίζονται τη γλώσσα αρκετά καλά. Απαιτείται η γνώση περίπου 1000 Kanji και 6000 λέξεων, ώστε να είναι ικανοί να διαβάσουν άρθρα και σχόλια σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και απλές κριτικές και να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους. Επίσης να είναι σε θέση να κατανοήσουν συζητήσεις, εκθέσεις, δελτία ειδήσεων, ομιλίες σχεδόν φυσικής ταχύτητας σε καθημερινές καταστάσεις.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Τι θα πρέπει να μάθω;

Στο επίπεδο Ν2 απαιτούνται προχωρημένες γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και αυξάνονται οι απαιτήσεις γνώσης μεγαλύτερου αριθμού ιδεογραμμάτων (περίπου 6000 λέξεων και 1000 Kanji)

Τι πτυχίο θα πάρω;

 Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι Ιάπωνες, απόφοιτοι φιλολογιών γνώστες της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της ιαπωνικής γλώσσας σε Έλληνες σπουδαστές

Think Smart... Learn Smart!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Έξυπνα!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Γρήγορα, αποτελεσματικά, καλύπτεις κάθε ένα επίπεδο σε 6-9 μήνες

Εγγυημένα!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου!
Αν δεν τα καταφέρεις στις εξετάσεις επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν μέχρι να υλοποιήσεις το στόχο σου!

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Ν1 (CEFR-C2)

Ολοκληρώνεις το επίπεδο N1 σε 6-9 μήνες από το επίπεδο Ν2.

φροντιστήρια ιαπωνικών

Τελειοποίηση Ιαπωνικής Γλώσσας

Το ανώτερο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας προχωρημένους σπουδαστές που διαχειρίζονται τη γλώσσα πολύ καλά. Απαιτείται η γνώση περίπου 2000 Kanji και 10000 λέξεων, ώστε να είναι ικανοί να διαβάσουν κείμενα με περίπλοκο περιεχόμενο για διάφορα θέματα και να ακολουθούν σύνθετα αφηγήματα, να κατανοούν συζητήσεις, δελτία ειδήσεων, διαλέξεις, ομιλίες με φυσική ταχύτητα σε ποικιλία θεμάτων, λεπτομέρειες και λογικές δομές.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Τι θα πρέπει να μάθω;

Το επίπεδο Ν1 απαιτεί την ανώτερη γλωσσική δεξιότητα, επάρκεια γνώσης περίπου 10000 λέξεων και 2000 Kanji και ικανότητα διαχείρισης γραπτών κειμένων με λογική πολυπλοκότητα σε μια ποικιλία θεμάτων

Τι πτυχίο θα πάρω;

 Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης  Iαπωνικής Γλώσσας (JLPT) διεξάγονται υπό την αιγίδα του Japan Foundation από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι Ιάπωνες, απόφοιτοι φιλολογιών γνώστες της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της ιαπωνικής γλώσσας σε Έλληνες σπουδαστές

Think Smart... Learn Smart!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΩ;

Έξυπνα!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Γρήγορα, αποτελεσματικά, καλύπτεις κάθε ένα επίπεδο σε 6-9 μήνες

Εγγυημένα!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου!
Αν δεν τα καταφέρεις στις εξετάσεις επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν μέχρι να υλοποιήσεις το στόχο σου!

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Πτυχία –  Εξετάσεις Ιαπωνικών 


Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης διεξάγονται από τον  Ελληνο-Ιαπωνικό Σύνδεσμο κάθε 1η Κυριακή του Δεκεμβρίου μια φορά το χρόνο

Εξετάζονται 3 γλωσσικές δεξιότητες (Language Knowledge, Reading, Listening ). Ο χρόνος εξέτασης για κάθε μία είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί, ειδικά στο listening, λόγω μεγέθους των κειμένων

Οι ερωτήσεις είναι μόνο πολλαπλής επιλογής χωρίς προφορική ή γραπτή εξέταση.

Αναλυτικότερα σε κάθε επίπεδο ο εξεταζόμενος θα πρέπει να ανταποκριθεί στα 3 sections:

 1. Language Knowledge (Vocabulary/Grammar)

Χαρακτήρες και Λεξιλόγιο (100 πόντοι).

Εξετάζεται η γνώση λεξιλογίου και των μορφών του Ιαπωνικού γραφικού συστήματος. Αναγνώριση σωστών kanji για συγκεκριμένες καταστάσεις, σωστή γραφή hiragana για τα kanji, σωστή επιλογή λέξης για προτάσεις και σωστή νοηματοδοτική απόδοση.

 1. Reading

Κατανόηση κειμένων (200 πόντοι).

Εξέταση ικανότητας ανάγνωσης κειμένου σε παράγραφους διαφόρων μεγεθών.
Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού σε πρότασεις και περίληψη ορισμένων αποσπασμάτων. Επιλογή σωστών γραμματικών φαινομένων για ορθή νοηματοδότηση και σωστή χρήση άρθρων.

 1. Listening

Ακουστική αντίληψη (100 πόντοι).

Επιλογή εικόνας που αντιστοιχεί περισσότερο με το ηχογραφημένο κείμενο.

Παρεμφερής ερώτηση χωρίς εικόνα.

Γλωσσικές ικανότητες κάθε επιπέδου

Ν1

Επίπεδο Ν1

 • Είναι σε θέση να κατανοεί γραπτά κείμενα με λογική πολυπλοκότητα ή / και αφηρημένα συγγράμματα σε μια ποικιλία θεμάτων, όπως κύρια άρθρα εφημερίδων και κριτικές, τόσο τις δομές όσο και το περιεχόμενό τους.
 • Είναι επίσης σε θέση να διαβάσει κείμενα με περίπλοκο περιεχόμενο για διάφορα θέματα και να ακολουθεί σύνθετα αφηγήματα  συγγραφέων συνολικά.
 • Είναι σε θέση να κατανοήσει συζητήσεις, εκθέσεις, δελτία ειδήσεων, διαλέξεις, ομιλίες με φυσική ταχύτητα σε ποικιλία θεμάτων. Επίσης να κατανοεί λεπτομέρειες και λογικές δομές.
N2

Επίπεδο Ν2

 • Μπορεί να διαβάσει κείμενα γραμμένα με σαφήνεια σε μια ποικιλία θεμάτων, όπως άρθρα και σχόλια σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και απλές κριτικές και να κατανοήσει το περιεχόμενό τους.
 • Είναι επίσης σε θέση να διαβάσει κείμενα γενικής θεματολογίας, να ακολουθεί αφηγήσεις, καθώς και να κατανοεί την πρόθεση των συγγραφέων.
 • Είναι σε θέση να κατανοήσει συνεκτικές συζητήσεις, εκθέσεις, δελτία ειδήσεων, ομιλίες σχεδόν φυσικής ταχύτητας σε καθημερινές καταστάσεις.
N3

Επίπεδο Ν3

 • Είναι σε θέση να κατανοεί κείμενα με συγκεκριμένο περιεχόμενο σχετικό με θέματα καθημερινότητας.
 • Είναι επίσης σε θέση να κατανοεί συνοπτικές πληροφορίες, όπως πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
 •  Επιπλέον, είναι σε θέση να διαβάσει γραπτά που συναντώνται σε καθημερινές καταστάσεις και να κατανοεί τα κύρια σημεία του περιεχομένου.
 • Είναι σε θέση να ακούσει και να κατανοήσει συνεκτικές συνομιλίες σε καθημερινές καταστάσεις, που ομιλούνται σε σχεδόν φυσική ταχύτητα, και γενικά είναι σε θέση να ακολουθήσει το περιεχόμενό τους, καθώς και να κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που εμπλέκονται.
Ν4

Επίπεδο Ν4

 • Είναι σε θέση να διαβάσει και να κατανοήσει φράσεις σχετικές με οικεία καθημερινά θέματα γραμμένα σε βασικό λεξιλόγιο και kanji .
 • Είναι σε θέση να ακούσει και να κατανοήσει  συνομιλίες που αφορούν στην καθημερινή ζωή και γενικά να ακολουθεί το περιεχόμενό τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ομιλητές μιλούν σχετικά αργά.
Ν5

Επίπεδο Ν5

 • Είναι σε θέση να διαβάσει και να κατανοήσει τυπικές εκφράσεις και φράσεις γραμμένες σε hiragana , κατακάνα , και βασικά kanji .
 • Είναι σε θέση να ακούσει και να κατανοήσει συνομιλίες σχετικά με θέματα που συναντώνται τακτικά σε καθημερινές καταστάσεις της ζωής και είναι σε θέση να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες από σύντομες συνομιλίες που οι ομιλητές μιλούν αργά.

Εκπαιδευτικό μοντέλο SmartLearning:

Οι καινοτομίες που εισάγουμε αφορούν κουλτούρα εξελικτικής μάθησης προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία MOODLE. (glossaries, games, wikis, quiz με άμεση βαθμολόγηση, Hints και Feedback από τους καθηγητές μας για αυτοδιόρθωση)

 • Η σύγχρονη ακαδημαϊκή κοινότητα αναζητά “κατασκευαστικά” μοντέλα μάθησης, απορρίπτοντας τα παρωχημένα συμπεριφοριστικά μοντέλα που βασίζονται στην αλλαγή της γνωστικής συμπεριφοράς μέσω της στείρας αποστήθισης και επανάληψης.  Αναμορφώνει τη διδακτέα ύλη δίνοντας έμφαση στη βιωματική επικοινωνιακή παιγνιώδη προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων (εφημερίδες, βιβλία, blogs, internet, κοινωνικά δίκτυα, ταινίες, μουσική, τα νέα στην ισπανική γλώσσα, κ.α.) για να γίνεται άμεση και πραγματική εφαρμογή της γλώσσας καθημερινότητας

Ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης

 • Στόχος είναι η ενσωμάτωση στοιχείων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (π.χ., debates, talk shows, presentations για την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων και ολιστική προσέγγιση της γλώσσας.

Αποτελεσματική εμπέδωση!

 • Το λεξιλόγιο εμπεδώνεται όχι με τη στείρα αποστήθιση ατελείωτων λιστών όπως στο παρελθόν, που οδηγεί στη μηχανιστική αντίληψη της γλώσσας. Αντίθετα το προσεγγίζουμε μέσω κειμένων έτσι ώστε η ερμηνεία των άγνωστων λέξεων να συνδεθεί νοηματικά με ολόκληρες φράσεις και οπτικά με διαδραστικούς πίνακες
 • Τα γραμματικά φαινόμενα διεκπεραιώνονται αβίαστα μέσα από τα Vocabulary Topics του Course Book και όχι αποσπασματικά σαν ξεχωριστό part με απλή παράθεση γραμματικών κανόνων που πρακτικά δεν αναπαράγονταν ποτέ σωστά δομικά στη αναπαραγωγή γραπτού είτε προφορικού λόγου
 • Στόχος είναι η κατάκτηση του “feeling” της γλώσσας χωρίς τη μητρική γλώσσα να λειτουργεί ως γλώσσα διαμεσολάβησης, για αυτό δεν μεταφράζουμε ποτέ στη μητρική γλώσσα.

Στα SmartSchool είμαστε ειδικοί!

Ταχύρυθμα Μαθήματα Ιαπωνικών Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Ν Ιωνία Πετρούπολη.

Τα ιαπωνικά μαθήματα για ενήλικες (επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων) στα Νο1 φροντιστήρια SmartSchools εξασφαλίζουν γρήγορη και οικονομική εκμάθηση ιαπωνικών με 100% εγγυημένη επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία ιαπωνικών και απόλυτη γνώση της επιχειρηματικής ορολογίας

ecdl τιμές


Στα πιο σύγχρονα φροντιστήρια ιαπωνικών SmartSchool
η πιο έξυπνη εκπαίδευση είναι τώρα γεγονός και με τη μέθοδο SmartLearn,
η εκμάθηση ιαπωνικών για ενήλικες και παιδιά γίνεται έξυπνα, γρήγορα στις καλύτερες τιμές

Προνόμια – Τιμές


Οι τιμές διαμορφώνονται από την εντατικότητα (ώρες / εβδομάδα) και το διαβαθμισμένο γλωσσικό επίπεδο των τμημάτων:

Παιδιά – έφηβοι: από 80 €/μήνα

Ενήλικες: από 90 €/μήνα

Είσαι φοιτητής; Παρακολουθείς μαθήματα με φίλους σου;

Ενημερώσου για το πρόγραμμα προνομίων που ισχύει και κέρδισε έκπτωση στα δίδακτρά σου!

μαθήματα ιαπωνικών ζωγράφου ίλιον

Εκπαιδευτικό Σύστημα - Υπεροχή SmartSchools!

Οι προδιαγραφές των SmartSchools, εξασφαλίζουν την επιτυχία σου με 6 τρόπους!

Smart Learning

Πρωτοπορία Live Teaching Tests
(quizes, glossaries, crosswords…)
προσαρμοσμένα στην διδακτέα ύλη με άμεση διόρθωση λαθών!

Smart Καθηγητές

Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

Smart Τμήματα

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή (4-9 ατόμων) αποκλειστικά ενηλίκων, εξασφαλισμένης ομοιογένειας με αυτοματοποιημένα Playcement Tests

κέντρα ξένων γλωσσών ζωγράφου Ίλιον καματερό

Smart Syllabus

Γνωστικά αντικείμενα σε δομημένη και οργανωμένη ύλη με εγγυημένη διεκπεραίωση χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένων ωρών.

Smart Αξιολόγηση

On line παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή & συγκριτική αξιολόγηση τμήματος, με δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Smart Υποδομές

Σύγχρονοι χώροι με προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, tablet voting, moodle games, glossaries, wikis, projects)

Θέλω να μάθω Ιαπωνικά Τώρα!

Lingo Info

Η Ιαπωνική γλώσσα έχει τρεις διαφορετικούς τρόπους γραφής: Hiragana, Katakana (συλλαβικές γραφές) και Kanji (ιδεογράμματα). Όμως έχει πολύ απλή σύνταξη, χωρίς ρήματα, γένη, πτώσεις ή αριθμούς, άρθρα. Η μόνη δυσκολία είναι η αποστήθιση των ιδεογραμμάτων.

Αναφορικά με την τονικότητα, τα Ιαπωνικά προφέρονται χωρίς διαφορετικούς τονισμούς, αντίθετα με τα Κινέζικα.

Ήξερες ότι;

Η Ιαπωνία είναι γεωγραφικά απομονωμένη νησιωτική χώρα και φτωχή σε φυσικούς πόρους. Αυτό κάνει τη δύναμη της ιαπωνικής οικονομίας να φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Kanji

5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΙΑΠΩΝΙΚΑ

1. Η Ιαπωνία είναι μια ευημερούσα χώρα και έχει την πιο διαφοροποιημένη οικονομία στην Ασία.  Γνωστά ονόματα όπως η Sony, η Toshiba, Sanyo, Casio, Canon, Minolta, Honda, Toyota, Mitsubishi, και πολλές άλλες έχουν διεισδύσει στην παγκόσμια αγορά σε διάφορους τομείς

2. Οι Ιάπωνες καταναλωτές δαπανούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για τα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τροφή, ένδυση, τα ταξίδια και την ψυχαγωγία. Το τυπικό νοικοκυριό έχει πάνω από $ 100.000 αποταμίευση και διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα $ 3800.

3. Εκτός από τους επαγγελματικούς λόγους, επιστημονικά αποδεδειγμένα η γνώση μιας τόσο διαφορετικής γλώσσας βοηθάει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου καθώς διεγείρει διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ταυτόχρονα!

4. Οι Ιάπωνες συνθέτουν την τρίτη μεγαλύτερη γλωσσική κοινότητα στο Διαδίκτυο, μετά από τα αγγλικά και τα κινέζικα. Υπολογίζεται ότι 88 εκατομμύρια Ιάπωνες, ή 9,6% του πληθυσμού είναι συνδεδεμένοι με το Internet.

5. Οι Ιάπωνες είναι ηγέτες της υψηλής τεχνολογίας και της παγκόσμιας καινοτομίας με τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας να ανέρχονται σε 420.000  σε ετήσια βάση.

5 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ

Γλωσσολογικά χαρακτηριστικά των Ιαπωνικών


Η Ιαπωνική γλώσσα είναι μια από τις πιο πολύπλοκες γλώσσες στη γραπτή της έκφραση. Έχει τρεις διαφορετικούς τρόπους γραφής:
 > Hiragana και Katakana (συλλαβικές γραφές)
 > Kanji (κινέζικοι χαρακτήρες – ιδεογράμματα)

Κatakana

Η συλλαβική γραφή katakana προήλθε από τη σύντμηση κινεζικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούνταν από βουδιστές μοναχούς για να δείξουν τις σωστές προφορές των κινεζικών κειμένων του 9ου αιώνα. Η λέξη katakana “μέρος (της kanji) συλλαβικής γραφής”. Το «μέρος» αναφέρεται στο γεγονός ότι οι χαρακτήρες κατακάνα αντιπροσωπεύουν τμήματα των kanji.

Ηiragana

Η γραφή hiragana αποτελείται από 48 συλλαβές και χρησιμοποιείται κυρίως για να καταγράψει καταλήξεις λέξεων, που είναι γνωστή ως okurigana στα ιαπωνικά. Hiragana χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε σχολικά βιβλία, κινούμενα σχέδια και κόμικς, για να γραφούν ιαπωνικές λέξεις που συνήθως δεν είναι γραμμένες με kanji, όπως επιρρήματα και κάποια ουσιαστικά και επίθετα. Hiragana επίσης μερικές φορές χρησιμοποιείται πάνω ή κατά μήκος της πλευράς kanji για να δείξει την προφορά

Romaji

Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν και τα Romaji, λατινικά γράμματα ώστε να γράφουν ξένες ονομασίες ως έχουν, όπως ονόματα εταιριών. Τα Romaji είναι χρήσιμα για τους ξένους που επισκέπτονται την Ιαπωνία, αλλά και για αυτούς που θέλουν να μάθουν την ιαπωνική γλώσσα ώστε να μπορούν να διαβάζουν την προφορά των λέξεων σε αρχικά επίπεδα

Δυσκολία εκμάθησης:

Η Ιαπωνική γλώσσα δεν είναι δύσκολη γιατί έχει πολύ απλή σύνταξη, δεν υπάρχουν ρήματα, γένη, πτώσεις ή αριθμοί. Η μόνη δυσκολία είναι η αποστήθιση των ιδεογραμμάτων.

Τονικότητα:

Τα Ιαπωνικά έχουν σχετικά εύκολη προφορά χωρίς διαφορετικούς τονισμούς, αντίθετα με τα Κινέζικα. Δεν υπάρχουν γένη, θηλυκό ή αρσενικό, ούτε ενικός και πληθυντικός, καθώς επίσης ούτε άρθρα. Επίσης, η σύνταξή τους είναι χαλαρή εκτός από το ρήμα που τοποθετείται στο τέλος της πρότασης

5 ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ

Μυστικά για την εκμάθηση της Ιαπωνικής Γλώσσας

1. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η γραφή. Συχνή επανάληψη των λέξεων είναι το βασικό συστατικό της σωστής εκμάθησης.

2. Δώσε προσοχή στην αρχή στο θέμα της προφοράς. Βέβαια δεν είναι κάτι που πρέπει να σε αγχώνει γιατί απλά θέλει εξάσκηση.

3. Αν μάθεις τους κανόνες σύνταξης των προτάσεων δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να εκφραστείς προφορικά ή γραπτά. Γι’ αυτό μην σκέφτεσαι στα ελληνικά.

4. Προσπάθησε να ακούς ιαπωνικά σε ταινίες, τραγούδια, κόμικς, παιχνίδια. Θα σε βοηθήσει πολύ στην ακουστική αντίληψη και στην προφορά της γλώσσας.

5. Θα σε βοηθήσει πολύ να συνδυάζεις κάποια λέξη με μια εικόνα. Επειδή η γλώσσα δεν έχει αλφάβητο αλλά χαρακτήρες που απεικονίζουν ολόκληρη λέξη.

Προνόμια SmartSchool!

Στα SmartSchools τα έχεις όλα! 

SmartSupport


Προώθηση βιογραφικών,
προετοιμασία ξενόγλωσσης
συνέντευξης, foundation,
μεταφράσεις

Είσαι φοιτητής;


Ξέρουμε τις ανάγκες σου!
κάλυψη απουσιών,
προετοιμασία για:
μεταπτυχιακές σπουδές & Erasmus.

Μιλάμε Ιαπωνικά!


Speak!
Αποφεύγουμε
την Ελληνική γλώσσα
ως γλώσσα διαμεσολάβησης

Gallery SmartSchools

Επικοινωνία..

Φροντιστήρια Ιαπωνικών Ζωγράφου Ίλιον Καματερό, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση

 

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305, 2102693633

Καματερό: Λ. Καματερού 146 & Φυλής, 210 2321476, 210 2388235

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

Ν. Ιωνία: Ελ. Βενιζέλου 131, 2102776187

 Μεταμόρφωση: Γ. Παπανδρέου 57, 2102818780 *(Νέο)

 

 

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής SmartSchools:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Πεύκη

 

Στείλε μας e-mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες