ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ για ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. SMART ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ζωγράφου

Sprechen deutsch? ...Ja!

μαθηματα γερμανικων

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ για ΠΑΙΔΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Smart μαθήματα γερμανικών για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου.

 

Εφαρμογή εκπαιδευτικού μοντέλου SmartLearn

Οι μαθητές μας εκπαιδεύονται να κατασκευάζουν και να ανατροφοδοτούν μόνοι τους τη γνώση τους.
Στα προηγμένα μοντέλα μάθησης, οι σπουδαστές δεν αποστηθίζουν, αλλά αντίθετα μαθαίνουν να αξιολογούν, να συνθέτουν, να κατασκευάζουν μέσω Moodle Projects με αποθετήριο και σημείο ηλεκτρονικής συνάντησης το
www.ischool.edu.gr

Η εναλλαγή δημιουργικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων όπως τραγούδια, παραμύθια, σωματική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι, χρήση τεχνολογίας, κουκλοθέατρο, γλωσσολογικά παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν αποτελεσματικά και ευχάριστα το γλωσσικό κώδικα της γερμανικής γλώσσας.

μαθήματα αγγλικών για παιδιά δημοτικού

9-12 ετών (Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού)


> Η εναλλαγή δημιουργικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων όπως, θεατρικό παιχνίδι, χρήση τεχνολογίας, κουκλοθέατρο, γλωσσολογικά παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν το γλωσσικό κώδικα της γερμανικής γλώσσας.

> Εμπλουτισμός λεξιλογίου με γλωσσολογικά παιχνίδια όπως scrable και taboo.

> Καλλιέργεια ευχέρειας λόγου στα προφορικά μέσω θεατρικής έκφρασης και διασκευής παραμυθιών.

> Ανακάλυψη της γραπτής έκφρασης.

> Ανάπτυξη της προφορικής κατανόησης με την εκπαιδευτική επεξεργασία ταινιών και κινουμένων σχεδίων.

> Τελειοποίηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση των πτυχίων Fit 1/Α1 και Fit2/Α2, επίτευξη στόχων όπως αυτοί καθορίζονται στο «Κοινό Ευπωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες».

Μέθοδος SmartLearn

Οι καινοτομίες που εισάγουμε αφορούν προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, με εξελιγμένες διδακτικές πρακτικές MOODLE. (Games, Wikis, Live quiz, Hints)

Καθηγητές...

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι απόφοιτοι γερμανικής φιλολογίας, κάτοχοι masters, με συνεχή μετεκπαίδευση και αξιολόγηση σε σύγχρονες διδακτικές πρακτικές

Γιατί SmartSchool;

Εγγυόμαστε γραπτά την επιτυχία! Τα SmartSchools, με ρεκόρ επιτυχιών στα αντίστοιχα πτυχία γερμανικών, είναι άμεσοι συνεργάτες του ινστιτούτου Goethe

Ποιά είναι τα δίδακτρα;

Φιλικές τιμές για όλους (από 30€), Δωρεάν Εγγραφή, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συνεργασιών με τους εκδοτικούς οίκους

αγγλικά για παιδιά ζωγράφου ίλιον νέα ιωνία

Smart Seniors Club

B1 στα 14!  Β2 στα 15!

Με τη μέθοδο SmartLearn κερδίζουμε μία ολόκληρη ακαδημαϊκή χρονιά για το Β1 (B’ Γυμνασίου) και αποκτούμε Β2 στη Γ’ Γυμνασίου!

 

Πρωτοπορία SmartLearn

12-15 ετών (Α’ – Γ’ Γυμνασίου)


> Ανάπτυξη του λεξιλογιακού εύρους σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες των Zertifikat Β1 και Β2

> Ανάπτυξη προφορικού λόγου. Έμφαση στα παιχνίδια ρόλων όπως υποδεικνύονται στα αντίστοιχα πτυχία

> Καλλιέργεια του γραπτού λόγου μέσω του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής.

> Εποικοδομητικά Moodle Projects με την χρήση Cloud Computing. Επαρκής κατοχή του συνόλου του φωνολογικού συστήματος

> Πολύ καλή κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινή ζωή καθώς και προσωπικά ενδιαφέροντα.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις..

Ποιές είναι οι αποκτούμενες γλωσσικές δεξιότητες;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάθε σπουδαστής θα μπορεί να:

> εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.
> κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους.
> εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις.
> χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή.

Ποια είναι η μέθοδος εκμάθησης SmartLearn;

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
SMART ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ:

Οι καινοτομίες που εισάγουμε αφορούν κουλτούρα εξελικτικής μάθησης προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία MOODLE. (glossaries, games, wikis, quiz με άμεση βαθμολόγηση, Hints και Feedback από τους καθηγητές μας για αυτοδιόρθωση)

Πότε τα παιδιά φθάνουν στα επίπεδα B1 και Β2;

Επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης

Απόκτηση του πτυχίου B1 στην Β Γυμνασίου και Β2 στην Γ Γυμνασίου!

Ποιοί είναι οι καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι κάτοχοι masters και πιστοποιημένοι στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, με πολυετή πείρα στη διδασκαλία παιδιών και εφήβων

Γιατί SmartSchool; Υπάρχει εγγύηση επιτυχίας;

ThinkSmart

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος SmartSchool, με ρεκόρ επιτυχιών (95% επιτυχία) στα επίπεδα Α1-C2 κάθε χρόνο, είναι άμεσος συνεργάτης του γαλλικού ινστιτούτου

Εγγυόμαστε την επιτυχία γιατί υπερέχουμε σε:

> Εκπαιδευτικό μοντέλο (μαθαίνεις έξυπνα, ευχάριστα, αποδοτικά) με απόλυτη χρήση smart τεχνολογιών (Moodle Projects, games, wikis)

> Υψηλό επίπεδο καθηγητών με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και προετοιμασία παιδιών και εφήβων

> Γρήγορη κατάκτηση στόχων (πτυχία) με ακαδημαϊκά οργανωμένο πρόγραμμα

> Εγγυημένη διεκπεραίωση διδακτικών ωρών

> Personal Study Plan, το οποίο σχεδιάζει ο καθηγητής και το κέντρο για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά

> Ενισχυτική διδασκαλία όταν υποδειχθεί από το student monitoring

> Αυτοαξιολόγηση (Teachers monitoring)

> Γραπτή εγγύηση επιτυχίας, με απλές προϋποθέσεις

> Μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε καινοτόμες πρακτικές προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων εξωτερικού

Πόσο κοστίζουν τα δίδακτρα;

Στα SmartSchools εξασφαλίζουμε:
> Φιλικές τιμές (από 25€/μήνα)
> Δωρεάν Βιβλία PracticeΤests
> Δωρεάν Εγγραφή
> Χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συνεργασιών με εκδοτικούς οίκους
> Ειδικές τιμές σε οικογένειες

ecdl τιμές

Προνόμια – Τιμές


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ για ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Οι τιμές διαμορφώνονται από την εντατικότητα (ώρες / εβδομάδα) και το διαβαθμισμένο γλωσσικό επίπεδο των τμημάτων:

Juniors ( Δ-ΣΤ Δημοτικού): από 30 €/μήνα

Seniors (Α-Γ Γυμνασίου): από 50 €/μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

γερμανικα για παιδια

Εκπαιδευτικό Σύστημα - Υπεροχή SmartSchools!

Οι προδιαγραφές των SmartSchools, εξασφαλίζουν την επιτυχία σου με 6 τρόπους!

Smart Μέθοδος

Η μαθησιακή διαδικασία γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού, ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία

Smart Καθηγητές

Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

Smart Τμήματα

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή (4-9 ατόμων) ηλικιακής και
μαθησιακής ομοιογένειας

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ

Smart Syllabus

Οργανωμένη ύλη με εγγυημένη διεκπεραίωση χρονοδιαγράμματος

Smart Αξιολόγηση

On line παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή & ταυτόχρονη συγκριτική αξιολόγηση τμήματος

Smart Υποδομές

Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία και προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, tablet voting, moodle games, glossaries, wikis, projects)

Προνόμια SmartSchool!

Στα SmartSchools τα έχεις όλα! Αλλάζουμε την εκπαίδευση και εσύ μαθαίνεις:

Έξυπνα!

Κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι με εφαρμογή Smart εκπαιδευτικών πρακτικών

Γρήγορα!

Τα παιδιά επιταχύνουν φθάνοντας στα επίπεδα Β2 και C1 ένα χρόνο νωρίτερα!

Οικονομικά!

Δωρεάν εγγραφή, φιλικές τιμές για όλους και ειδικές τιμές σε οικογένειες (από 30€)

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία!
Γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

SmartTips

SmartSupport


Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία
Μόνιμη διαδικασία κάλυψης
γνωστικών αντικειμένων
που προέκυψαν από ελλειπή εμπέδωση
ή μεγάλο αριθμό απουσιών

Live Tests (quizes)


Η μάθηση γίνεται παιχνίδι!
(quiz, crosswords…)
προσαρμοσμένες στην
διδακτέα ύλη με άμεση απάντηση
και διόρθωση λαθών!

Μιλάμε Γερμανικά!


Μιλάμε μόνο Γερμανικά!
Αποφεύγουμε την Ελληνική γλώσσα
ως γλώσσα διαμεσολάβησης
επικοινωνώντας μόνο στην
Γερμανική γλώσσα!

Gallery SmartSchools

Σε περιμένουμε στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήρια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε χώρους, υποδομές και διδακτικές πρακτικές

Επικοινωνία..

Φροντιστήρια Γερμανικών για παιδιά Ζωγράφου Ίλιον
Καματερό, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση

 

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305, 2102693633

Καματερό: Λ. Καματερού 146 & Φυλής, 210 2321476, 210 2388235

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

Ν. Ιωνία: Ελ. Βενιζέλου 131, 2102776187

 Μεταμόρφωση: Γ. Παπανδρέου 57, 2102818780 *(Νέο)

 

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής SmartSchools:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Πεύκη

 

Στείλε μας e-mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

  • _gi
  • _git
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες