Τα διπλώματα Γερμανικών χωρίζονται σε τρία γενικά επίπεδα: αρχικό επίπεδο (Α1-Α2),  μεσαίο επίπεδο (Β1-Β2) και υψηλό επίπεδο (C1-C2). Τα διπλώματα που προσφέρονται στη γερμανική γλώσσα από το Ινστιτούτο Goethe καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (2001):

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikats A1: Fit in Deutsch 1 αποδεικνύεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς στα γερμανικά με πολύ απλό τρόπο. Για την εξέταση απαιτούνται πολύ απλές γνώσεις γερμανικών. Αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

 Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοείς σε καθημερινές περιστάσεις απλές ερωτήσεις, μηνύματα, πληροφορίες από το τηλέφωνο ή το ραδιόφωνο και σύντομες συνομιλίες,
 • να διακρίνεις τις σημαντικότερες πληροφορίες σε γραπτά σύντομα μηνύματα, αγγελίες, περιγραφές, επιστολές και απλά δημοσιογραφικά άρθρα,
 • να γράφεις σύντομα προσωπικά μηνύματα,
 • να παρουσιάζεις τον εαυτό σου στα πλαίσια μιας συζήτησης και να απαντάς σε ερωτήσεις σχετικά με σένα,
 • να θέτεις απλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συζητήσεων πάνω σε οικεία θέματα και να δίνεις τις ανάλογες απαντήσεις,
 • σε καθημερινές συνθήκες να διατυπώνεις συνηθισμένες παρακλήσεις, προτροπές ή ερωτήσεις και να δίνεις τις ανάλογες απαντήσεις.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα. Oι εξετάσεις Fit αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τους νεαρούς σπουδαστές να συνεχίσουν την εκμάθηση της γλώσσας.

Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

 Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοείτε σε καθημερινές περιστάσεις σύντομες, πολύ απλές ερωτήσεις, οδηγίες και πληροφορίες, αλλά και μηνύματα σε τηλεφωνητή, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και σύντομες συνομιλίες,
 • να εντοπίζετε σημαντικές για σας πληροφορίες σε σύντομα γραπτά μηνύματα, πινακίδες σε δημόσιους χώρους και μικρές αγγελίες,
 • να καταλαβαίνετε και να λέτε αριθμούς, ποσότητες, την ώρα και τιμές,
 • να συμπληρώνετε απλά προσωπικά στοιχεία σε διάφορα έντυπα,
 • να γράφετε σύντομα προσωπικά μηνύματα,
 • να παρουσιάζετε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και να απαντάτε σε απλές ερωτήσεις που αφορούν το άτομό σας,
 • να διατυπώνετε καθημερινές συνηθισμένες ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντάτε ανάλογα.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς. Το Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 δίνει τη δυνατότητα σε συζύγους μεταναστών, που θέλουν να έλθουν για να ζήσουν στη Γερμανία, να πιστοποιήσουν τις γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται.

Επιτυγχάνοντας στην εξέταση Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2 αποδεικνύεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς στα γερμανικά με απλό τρόπο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο (Α2) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

 Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοείς σε καθημερινές περιστάσεις απλές ερωτήσεις, ειδήσεις, μηνύματα στο τηλέφωνο, πληροφορίες από το ραδιόφωνο και σύντομες συνομιλίες,
 • να αντλείς τις σημαντικότερες πληροφορίες από γραπτά σύντομα μηνύματα, αγγελίες, περιγραφές, επιστολές και απλά δημοσιογραφικά κείμενα,
 • να γράφεις σύντομα προσωπικά σημειώματα
 • να παρουσιάζεις τον εαυτό σου στα πλαίσια μιας συνομιλίας και να απαντάς σε ερωτήσεις που σε αφορούν,
 • σε συζητήσεις για θέματα που σε αφορούν να διατυπώνεις απλές ερωτήσεις και να απαντάς ανάλογα,
 • να κάνεις συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, να διατυπώνεις παρακλήσεις ή προτάσεις και να απαντάς ανάλογα.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα. Από πείρα γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις Fit αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τους νεαρούς σπουδαστές να συνεχίσουν την εκμάθηση της γλώσσας.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη γλώσσα. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

 Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοείτε τις σημαντικότερες πληροφορίες σε καθημερινές συνομιλίες, αλλά και σύντομες αγγελίες από το ραδιόφωνο ή μηνύματα στο τηλέφωνο,
 • να διακρίνετε τις σημαντικότερες πληροφορίες από σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, αγγελίες που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα και πινακίδες σε δημόσιους χώρους,
 • να συμπληρώνετε συνηθισμένα έντυπα σε καταστήματα, τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες,
 • να γράφετε μηνύματα που αναφέρονται στο άμεσο κοινωνικό σας περιβάλλον,
 • να παρουσιάζετε τον εαυτό σας στα πλαίσια μιας συνομιλίας και να ανταλλάσσετε πληροφορίες που αφορούν τη ζωή σας,
 • στα πλαίσια μιας συνομιλίας να θέτετε ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και να απαντάτε ανάλογα,
 • στα πλαίσια μιας καθημερινής συνομιλίας να προσπαθείτε να κανονίσετε κάτι ή να έρθετε σε μια συμφωνία με το συνομιλητή σας.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενηλίκους.

Χαρακτηρίζει το χρήστη της γερμανικής γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

 Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοήσουν τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
 • να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
 • να εκφρασθούν απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
 • να διηγηθούν εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψουν όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσουν σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και εκτιμώνται σε πολλές χώρες από εργοδότες, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως τυπικά προσόντα.

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοείτε τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλείτε απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές (π.χ. από ραδιοφωνικές εκπομπές)
 • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, τόσο σύντομων (όπως για παράδειγμα αγγελίες) όσο και εκτενέστερων, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις
 • να δομείτε και να διατυπώνετε με σαφήνεια γραπτά τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, αλλά και να διορθώνετε κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη
 • να παρουσιάζετε προφορικά γενικά θέματα και θέματα που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο
 • να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που σας είναι οικεία, να παίρνετε θέση και να παρουσιάζετε τις απόψεις σας.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοείτε εκτενή ραδιοφωνικά κείμενα, ραδιοφωνικές εκπομπές και διαλέξεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα,
 • να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, μεταξύ των άλλων και εκτενών, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις,
 • να γράφετε εκθέσεις για σύνθετα θέματα, αναπτύσσοντας τις απόψεις σας με σαφήνεια σε ορθά δομημένο κείμενο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αναγνώστη,
 • να εκφράζεσθε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, να διατυπώνετε τις θέσεις, τις σκέψεις και τις απόψεις σας με ακρίβεια και να παρουσιάζετε εκτενώς τα δικά σας πορίσματα.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Goethe-Zertifikat C1 απαλλάσσει αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, αλλά και προκαταρκτικούς κύκλους σπουδών (Studienkollegs) από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο – C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Μετά την επιτυχία στην εξέταση μπορείς:

 • να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά
 • να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις
 • να εκφράζεστε αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις ακόμα και σε σύνθετα θέματα.

 

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά του Goethe-Institut είναι πολύ γνωστά παγκοσμίως και αναγνωρίζονται σε πολλές χώρες από εργοδότες και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας.

Το Goethe Zertifikat C2: GDS – όπως και οι τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις στο επίπεδο C2 – καθιστά εφικτή την πρόσβαση στα ανώτερα και ανώτατα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στους υποψηφίους αλλοδαπούς φοιτητές.

Τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας αναγνωρίζουν την εξέταση ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα πλαίσια της χορήγησης άδειας διδασκαλίας στη γερμανική δημόσια εκπαίδευση. Σχετικές πληροφορίες παρέχουν οι φορείς αναγνώρισης και πιστοποίησης του εκάστοτε κρατιδίου, όπως Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας, Υπηρεσία επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Νομαρχία, Γερουσία Βερολίνου, Βρέμης και Αμβούργου.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες