Μαθήματα Γερμανικών Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Μεταμόρφωση. Έξυπνα γερμανικά μαθήματα για ενήλικες στα Νο1 φροντιστήρια για γρήγορη εκμάθηση γερμανικών με 100% επιτυχία σε όλα τα πτυχία!

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ζωγράφου

Sprechen deutsch? ...Ja!

μαθηματα γερμανικων

Εντατικά Μαθήματα Γερμανικών για Ενήλικες
Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Ν Ιωνία Πετρούπολη Μεταμόρφωση.
Έξυπνα Γερμανικά μαθήματα για ενήλικες στα Νο1 φροντιστήρια
για γρήγορη εκμάθηση γερμανικών με 100% εγγυημένη επιτυχία στα πτυχία

 

Levels A1-A2-B1

Γερμανικά για αρχάριους ενήλικες

Ολοκληρώνεις τα επίπεδα Α1-Α2-Β1 σε 3-9 μήνες ακόμα και από μηδενικό επίπεδο
Μία τάξη σε 3 μήνες!

μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Γερμανικά για Ενήλικες

Ταχύρυθμα μαθήματα γερμανικών για αρχάριους ενήλικες που οδηγούν με 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία για τα επίπεδα

Στα SmartSchool έχεις όλες τις επιλογές σου εξασφαλίζουμε γρήγορα και οικονομικά το κατάλληλο πτυχίο γερμανικών που σου ταιριάζει.

Προδιαγραφές CEFR Levels A1-A2-Β1

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάτοχος Β1, θα μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται για αρκετά θέματα σχετικά με την καθημερινότητα του και την αναψυχή του

 

Ποιά είναι τα πτυχία Β1;

Πιστοποιητικά επιπέδου Β1 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ:
Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενηλίκους.

 

 

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και κάτοχοι masters σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

 

Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Γρήγορα, αποτελεσματικά, καλύπτεις 3 επίπεδα  (CEFR)  σε 9 μήνες από μηδενικό επίπεδο

Εγγυημένα!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου!
Αν δεν τα καταφέρεις στις εξετάσεις επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν μέχρι να υλοποιήσεις το στόχο σου!

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Level B2

Level B2 σε 3-8 μήνες!

Ολοκληρώνεις το επίπεδο B2 σε 3-13 μήνες ακόμα και από μηδενικό επίπεδο!

 

μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Μαθήματα για Ενήλικες

Εξασφάλισε με τη γραπτή εγγύηση των SmartSchools αναγνωρισμένη πιστοποίηση γερμανικών ΑΣΕΠ

Στα SmartSchools τα Νο1 φροντιστήρια γερμανικών κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι. Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές MOODLE (Games, Wikis, Live quiz, Hints) και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Προδιαγραφές CEFR Level Β2

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάτοχος Β2, θα μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται στη γερμανική γλώσσα, για σημαντικά θέματα σχετικά με την εργασία, τις σπουδές, την αναψυχή του

 

Ποιά είναι τα πτυχία Β2;

Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ: (ΚΠΓ, Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτουν προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο,) για εργασία ή σπουδές.

 

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι απόφοιτοι γερμανικής φιλολογίας, κάτοχοι masters, με συνεχή μετεκπαίδευση και αξιολόγηση σε σύγχρονες διδακτικές πρακτικές

 

Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Διδακτικές πρακτικές ανάθεσης ρόλων, on line interactive teaching games έτσι ώστε τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται ευκολότερα και αποδοτικότερα.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Παίρνεις πτυχίο Β2 σε 3-16 μήνες, ανάλογα το υπόβαθρό σου

 

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου, με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!
Σε περίπτωση αστοχίας επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Levels C1 - C2

C1-C2 8-12 μήνες!

Ολοκληρώνεις το επίπεδο C1 σε 8-12 μήνες από το επίπεδο Β2 !

μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Μαθήματα για Ενήλικες

Ταχύρυθμα μαθήματα με 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών στο εξωτερικό και ΑΣΕΠ για τα επίπεδα C1-C2:

Στα SmartSchools τα Νο1 φροντιστήρια γερμανικών κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι. Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές MOODLE (Games, Wikis, Live quiz, Hints) και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Προδιαγραφές CEFR Levels C1-C2

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR οι κάτοχοι C1-C2, θα μπορoύν να κατανοούν δίχως προσπάθεια, σχεδόν οτιδήποτε διαβάζουν ή ακούουν και να ανταποκρίνονται με άνεση σε γλωσσικές έννοιες ακαδημαϊκού επιπέδου

Πτυχία C1-C2

Πιστοποιητικά επιπέδου C1-C2 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ:Goethe-Zertifikat C1 – Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι απόφοιτοι γερμανικής φιλολογίας, κάτοχοι masters, με συνεχή μετεκπαίδευση και αξιολόγηση σε σύγχρονες διδακτικές πρακτικές

Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Διδακτικές πρακτικές ανάθεσης ρόλων, on line interactive teaching games έτσι ώστε τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται ευκολότερα και αποδοτικότερα.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Παίρνεις πτυχίο C1 σε 8 μήνες, από επίπεδο Β2 και πτυχίο C2 σε 8 μήνες, από επίπεδο C1.

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου, με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!
Σε περίπτωση αστοχίας επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 135€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Smart B2B

(Γερμανικά για επιχειρηματίες-Business English)

Χρηματοδοτούμενα εταιρικά προγράμματα (ΛΑΕΚ 0,24)

 

ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Τι είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%;

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να εισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24

ΛΑΕΚ – 0,24% που δικαιούται κάθε επιχείρηση;

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται κάθε έτος :

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το τρέχον έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το τρέχον έτος
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 80% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) στο τρέχον
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το προηγ. έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο επόμενο έτος

Ποια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάγονται στο ΛΑΕΚ;

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% μπορούν να υπαχθούν:

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (Ενδοεπιχειρησιακά & Διεπιχειρησιακά).
 • Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,45% δεν μπορούν να υπαχθούν:

 • Δι’ αλληλογραφίας
 • Που αποτελούν τμήμα προγράμματος δι’ αλληλογραφίας
 • Που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων
 • Με μεθόδους εξ’ αποστάσεως κατάρτισης με εξαίρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης
 • Που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον
 • Των οποίων μέρος τους περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι
 • Των οποίων η δομή δε μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης

Στα SmartSchool είμαστε ειδικοί!

Ταχύρυθμα Μαθήματα Γερμανικών Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Ν Ιωνία Πετρούπολη.

Τα μαθήματα για ενήλικες (επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων) στα Νο1 φροντιστήρια SmartSchools εξασφαλίζουν γρήγορη και οικονομική εκμάθηση γερμανικών με 100% εγγυημένη επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία γερμανικών και απόλυτη γνώση της επιχειρηματικής ορολογίας

ecdl τιμές


Στα πιο σύγχρονα φροντιστήρια γερμανικών SmartSchool
η πιο έξυπνη εκπαίδευση είναι τώρα γεγονός και με τη μέθοδο SmartLearn,
η εκμάθηση γερμανικών για ενήλικες γίνεται έξυπνα, γρήγορα στις καλύτερες τιμές

Προνόμια – Τιμές


Οι τιμές διαμορφώνονται από την εντατικότητα (ώρες / εβδομάδα) και το διαβαθμισμένο γλωσσικό επίπεδο των τμημάτων:

Παιδιά – έφηβοι: από 35 €/μήνα

Ενήλικες: από 85 €/μήνα

Είσαι φοιτητής; Παρακολουθείς μαθήματα με φίλους σου;

Ενημερώσου για το πρόγραμμα προνομίων που ισχύει και κέρδισε έκπτωση στα δίδακτρά σου!

γερμανικα για παιδια

Εκπαιδευτικό Σύστημα - Υπεροχή SmartSchools!

Οι προδιαγραφές των SmartSchools, εξασφαλίζουν την επιτυχία σου με 6 τρόπους!

Smart Learning

Πρωτοπορία Live Teaching Tests
(quizes, glossaries, crosswords…)
προσαρμοσμένα στην διδακτέα ύλη με άμεση διόρθωση λαθών!

Smart Καθηγητές

Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

Smart Τμήματα

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή (4-9 ατόμων) αποκλειστικά ενηλίκων, εξασφαλισμένης ομοιογένειας με αυτοματοποιημένα Playcement Tests

smartschool

Smart Syllabus

Γνωστικά αντικείμενα σε δομημένη και οργανωμένη ύλη με εγγυημένη διεκπεραίωση χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένων ωρών.

Smart Αξιολόγηση

On line παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή & συγκριτική αξιολόγηση τμήματος, με δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Smart Υποδομές

Σύγχρονοι χώροι με προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, tablet voting, moodle games, glossaries, wikis, projects)

Προνόμια SmartSchool!

Στα SmartSchools τα έχεις όλα! 

μαθήματα γερμανικών ζωγράφου

SmartSupport


Προώθηση βιογραφικών,
προετοιμασία ξενόγλωσσης
συνέντευξης, foundation,
μεταφράσεις

γερμανικά για φοιτητές ενήλικες

Είσαι φοιτητής;


Ξέρουμε τις ανάγκες σου!
κάλυψη απουσιών,
προετοιμασία για:
μεταπτυχιακές σπουδές & Erasmus.

γερμανικά μαθήματα

Μιλάμε Γερμανικά!


Speak!
Αποφεύγουμε
την Ελληνική γλώσσα
ως γλώσσα διαμεσολάβησης

Gallery SmartSchools

Επικοινωνία..

Φροντιστήρια Γερμανικών για Ενήλικες Ζωγράφου Ίλιον
Καματερό, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση

 

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305, 2102693633

Καματερό: Λ. Καματερού 146 & Φυλής, 210 2321476, 210 2388235

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

Ν. Ιωνία: Ελ. Βενιζέλου 131, 2102776187

 Μεταμόρφωση: Γ. Παπανδρέου 57, 2102818780 *(Νέο)

 

 

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής SmartSchools:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Πεύκη

 

Στείλε μας e-mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες