Τα διπλώματα Γαλλικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, τη Γαλλία και διεθνώς, χωρίζονται σε τρία γενικά επίπεδα:
DELF-DALF, Sorbonne και τα κρατικά πτυχία Γλωσσομάθειας.

Πληροφορίες για πτυχία Γαλλικών σε Ζωγράφου και Ίλιον.

  • (A1-Α2)  χειρισμός της γλώσσας σε βασικό-καθημερινό επίπεδο,
  • (B1-B2) αναφορά στις κοινωνικές συναναστροφές και αυξημένη ικανότητα έκφρασης
  • (C1-C2) ικανότητα γλωσσικού χειρισμού σε ακαδημαϊκό επίπεδο

DELF A1

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Comprehension de l’oral
3 – 4 ενότητες

20΄ λεπτά
2
Comprehension des ecrits
Ερωτήσεις κατανόησης 4 – 5 κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής
30΄ λεπτά
3
Production ecrite 
α) Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων
β) Σύνταξη ενός απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής
30΄ λεπτά
4
Production orale
α) Απλή συνομιλία
β) Ανταλλαγή πληροφοριών
γ) Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.
5′ – 7΄ λεπτά

DELF A2

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Comprehension de l’oral
3 – 4 ενότητες

25΄ λεπτά
2
Comprehension des ecrits
Ερωτήσεις κατανόησης 4 – 5 κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής
30΄ λεπτά
3
Production ecrite 
α) Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
β) Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων,  αιτιολογίας, συγχαρητηρίων
45΄ λεπτά
4
Production orale
α) Επίσημη συνομιλία
β) Συνεχής μονόλογος
γ) Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων.
6′ – 8΄ λεπτά

DELF B1

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Comprehension de l’oral
3 – 4 ενότητες

25΄ λεπτά
2
comprehension ecrite
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :
α) Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.
β)  Δυνατότητα επεξεργασίας    χρήσιμων πληροφοριών
για την   εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
γ)  Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων
ενός πληροφοριακού κειμένου.
35΄ λεπτά
3

Production ecrite
Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (essai, courrier, article.).

45΄ λεπτά
4
Production orale
α) Προσωπική παρουσίαση
β)  Έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο
γ)  Προφορική ανταλλαγή απόψεων ιδεών, απόψεων..
15΄ λεπτά

DELF B2

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Comprehension de l’oral
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων :
α)  Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων.
(2 λεπτά, μία μόνο ακουστική).
β)  Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα.
(3-4 λεπτά – δύο ακουστικές).

30΄ λεπτά
2
comprehension ecrite
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :
α)  Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία.
β)  Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα
1 ώρα
3

Production ecrite
Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα,  απάντηση σε επιστολή.)

1 ώρα
4
Production orale
Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης
1 ώρα

DALF C1

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Comprehension de l’oral
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων :
α)  Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές).
β)  τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική)

40΄ λεπτά
2
comprehension ecrite
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1500 – 2000 λέξεων
50΄ λεπτά
3

Production ecrite
α) Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).
β) Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες

2 ώρες και 30′ λεπτά
4
Production orale
α)  Παρουσίαση υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων
β) Συζήτηση Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες
20΄ λεπτά

DALF C2

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Δίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο. Περιλαμβάνει 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Comprehension de l’oral
Εξέταση σε τρία μέρη :
–  Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου.
(Δύο ακουστικές)
– Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κειμενο.
– Συζήτηση με τον εξεταστή.

30΄ λεπτά
2
comprehension ecrite
Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου βάσει ενός φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου).
Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες
50΄ λεπτά
3

Production ecrite
α) Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).
β) Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.
Δύο τομείς επιλογής :
1) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές σπουδές
2) Επιστήμες

3 ώρες και 30′ λεπτά
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Aποτελείται από 4 ενότητες:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

comprehension ecrite
(Κατανόηση γραπτού λόγου)
11 μέρη 75 ερωτήσεις

90΄ λεπτά
2

Production ecrite
(Παραγωγή γραπτού λόγου)
2 μέρη

90΄ λεπτά
3

Comprehension de l’oral
5 ασκήσεις – 25 ερωτήσεις

30΄ λεπτά
4
Production orale
15΄ – 20′ λεπτά

Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση) του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Aποτελείται από 4 ενότητες:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

comprehension ecrite
(Κατανόηση γραπτού λόγου)
7 μέρη 75 ερωτήσεις

90΄ λεπτά
2

Production ecrite
(Παραγωγή γραπτού λόγου)
2 μέρη

90΄ λεπτά
3

Comprehension de l’oral
4 ασκήσεις – 25 ερωτήσεις

20′ – 25΄ λεπτά
4
Production orale
20΄ – 25′ λεπτά

 

Πίνακας πτυχίων αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ

Επίπεδο
Πτυχίο
Φορέας εξέτασης
Εκπρόσωπος εξεταστικού φορέα
Γ2 Αριστη γνώση
DALF C2
Ministere Francais del’ Education
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και Θεσ/νίκης
SORBONNE 2
Universite de Paris IV Sorbonne
Γ1 Πολύ καλή γνώση
DALF C1
Ministere Francais del’ Education
SORBONNE 2
Universite de Paris IV Sorbonne
Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας Γ1
Υπουργείο Εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ)
Β2 Καλή γνώση
DELF B2
Ministere Francais del’ Education
Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας Β2
Υπουργείο Εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ)
Β1 Μέτρια γνώση
DELF B1
Ministere Francais del’ Education
Α2
DELF A2
Ministere Francais del’ Education
Α1
DELF A1
Ministere Francais del’ Education

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

  • _gi
  • _git
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες