ΑΓΓΛΙΚΑ για ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. Μαθήματα αγγλικών για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου. Δωρεάν αγγλικά για νήπια και μικρά παιδιά!

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ζωγράφου

Learn how to Learn

ΑΓΓΛΙΚΑ για ΠΑΙΔΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.
Smart μαθήματα αγγλικών για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου.

αγγλικά ζωγράφου ίλιον καματερό ν ιωνία
δωρεάν αγγλικά για νήπια ζωγράφου ίλιον

Smart Starters Club (Δωρεάν Δίδακτρα)

Παιδιά προσχολικής ηλικίας  – A’ δημοτικού

Όλες οι δραστηριότητες κινούνται σε θεματικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές, όπως τα ζώα, τα παιχνίδια, η οικογένεια. Κάθε δραστηριότητα  είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης  και στηρίζει το μαθησιακό και αναπτυξιακό προφίλ των μικρών μαθητών. Οι μικροί μαθητές μας βιώνουν τη γλώσσα και την εμπεδώνουν μέσα από τη χρήση της γιατί εμείς την κάναμε παιχνίδι!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ;

Πρωτοπορία  SmartLearn! Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

ΓΙΑΤΙ SmartSchool?;

Τα SmartSchool υπερέχουν σε:

> Εκπαιδευτικό μοντέλο (τα παιδιά μαθαίνουν έξυπνα, ευχάριστα, αποδοτικά) με απόλυτη χρήση smart τεχνολογιών (Moodle Projects, games, wikis)

> Υψηλό επίπεδο καθηγητών με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και προετοιμασία παιδιών και εφήβων

> Γρήγορη κατάκτηση στόχων (πτυχία) με ακαδημαϊκά οργανωμένο πρόγραμμα

> Εγγυημένη διεκπεραίωση διδακτικών ωρών

> Personal Study Plan, το οποίο σχεδιάζει ο καθηγητής και το κέντρο για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά

> Ενισχυτική διδασκαλία όταν υποδειχθεί από το student monitoring

> Αυτοαξιολόγηση (Teachers monitoring)

> Γραπτή εγγύηση επιτυχίας

> Μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε καινοτόμες πρακτικές προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων εξωτερικού

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Στα SmartSchools εξασφαλίζουμε:
> Δωρεάν δίδακτρα!
> Δωρεάν εγγραφή!

μαθήματα αγγλικών για παιδιά δημοτικού

Smart Juniors Club (Δωρεάν βιβλία)

Think Smart... Learn Smart!

ΑΓΓΛΙΚΑ για ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Η προσέγγιση είναι βιωματική και δραματοποιείται μέσω διαδραστικών πινάκων έτσι ώστε η πληροφορία να εισπράττεται με τον αποδοτικότερο τρόπο, τον πολυαισθητικό.

Δίνονται σαφή και συγκεκριμένα μηνύματα (γλωσσικά και παιδαγωγικά) σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της αγγλικής γλώσσας όπως παιχνίδια ρόλων, επιτραπέζια, κατασκευές, Wiki, SmartLearn moodle.

Μέθοδος SmartLearn

Οι καινοτομίες που εισάγουμε αφορούν προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, με εξελιγμένες διδακτικές πρακτικές MOODLE. (Games, Wikis, Live quiz, Hints)

Καθηγητές...

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι απόφοιτοι αγγλικής φιλολογίας, κάτοχοι masters, με συνεχή μετεκπαίδευση και αξιολόγηση σε σύγχρονες διδακτικές πρακτικές

Γιατί SmartSchool;

Εγγυόμαστε γραπτά την επιτυχία! Τα SmartSchools, με ρεκόρ επιτυχιών, έχουν βραβευθεί από την Ελληνοαμερικανική Ένωση με Certificate of Recognition

Ποιά είναι τα δίδακτρα;

Φιλικές τιμές για όλους (από 35€), Δωρεάν Εγγραφή, Δωρεάν Βιβλία στις Junior τάξεις, ειδικές τιμές σε οικογένειες

Smart Seniors Club

Lower B2 στα 13!  Proficiency C2 στα 15!

Με τη μέθοδο SmartLearn κερδίζουμε μία ολόκληρη ακαδημαϊκή χρονιά
για το Lower Β2 (B’ Γυμνασίου) και αποκτούμε το Proficincy C2 στη Γ’ Γυμνασίου!

Αγγλικά Ζωγράφου Ίλιον καματερό Lower, Proficiency
αγγλικά για παιδιά ζωγράφου ίλιον νέα ιωνία

Πρωτοπορία SmartLearn

Αυξάνουμε κατακόρυφα το βαθμό εμπέδωσης!

Στην ηλικιακή αυτή φάση η γλώσσα νοηματοδοτείται μέσω teaching games (Moodle Projects)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις..

Ποιές είναι οι αποκτούμενες γλωσσικές δεξιότητες;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάθε σπουδαστής θα μπορεί να:

> εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.
> κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους.
> εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις.
> χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή.

Ποια είναι η μέθοδος εκμάθησης SmartLearn;

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ:

Οι καινοτομίες που εισάγουμε αφορούν κουλτούρα εξελικτικής μάθησης προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία MOODLE. (glossaries, games, wikis, quiz με άμεση βαθμολόγηση, Hints και Feedback από τους καθηγητές μας για αυτοδιόρθωση)

Ποιά πτυχία υπάρχουν;

Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 & C2: (Lower – Proficiency, ΚΠΓ, TOEIC).

FCE (B2) – CPE (C2) Cambridge ESOL
Διεθνή πτυχία, αναγνωρισμένα σε παγκόσμια κλίμακα. H εξέταση δομείται από 4 parts

ECCE (B2) ECPE (C2) Michigan HAU
Απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, που έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα από το 1957. Αποτελούνται από 4 sections

Περισσότερα…

Πότε τα παιδιά φθάνουν στο Lower B2 και στο Proficiency C2;

Επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης

Απόκτηση του πτυχίου Lower B2 στην Β Γυμνασίου και Proficiency C2 στην Γ Γυμνασίου!

Ποιοί είναι οι καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι κάτοχοι masters και πιστοποιημένοι από το Πανεπιστήμιο του Cambridge στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, με πολυετή πείρα στη διδασκαλία παιδιών και εφήβων

Γιατί SmartSchool; Υπάρχει εγγύηση επιτυχίας;

ThinkSmart

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος SmartSchool, με ρεκόρ επιτυχιών (95% επιτυχία) στα Proficiency κάθε χρόνο, έχει βραβευθεί 2 φορές από την Ελληνοαμερικανική Ένωση με Certificate of Recognition

Εγγυόμαστε την επιτυχία γιατί υπερέχουμε σε:

> Εκπαιδευτικό μοντέλο (μαθαίνεις έξυπνα, ευχάριστα, αποδοτικά) με απόλυτη χρήση smart τεχνολογιών (Moodle Projects, games, wikis)

> Υψηλό επίπεδο καθηγητών με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και προετοιμασία παιδιών και εφήβων

> Γρήγορη κατάκτηση στόχων (πτυχία) με ακαδημαϊκά οργανωμένο πρόγραμμα

> Εγγυημένη διεκπεραίωση διδακτικών ωρών

> Personal Study Plan, το οποίο σχεδιάζει ο καθηγητής και το κέντρο για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά

> Ενισχυτική διδασκαλία όταν υποδειχθεί από το student monitoring

> Αυτοαξιολόγηση (Teachers monitoring)

> Γραπτή εγγύηση επιτυχίας, με απλές προϋποθέσεις

> Μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε καινοτόμες πρακτικές προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων εξωτερικού

Πόσο κοστίζουν τα δίδακτρα;

Στα SmartSchools εξασφαλίζουμε:
> Φιλικές τιμές (από 60€/μήνα)
> Δωρεάν Βιβλία PracticeΤests
> Δωρεάν Εγγραφή
> Χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συνεργασιών με εκδοτικούς οίκους
> Ειδικές τιμές σε οικογένειες

ecdl τιμές

Προνόμια – Τιμές


ΑΓΓΛΙΚΑ για ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Οι τιμές διαμορφώνονται από την εντατικότητα (ώρες / εβδομάδα) και το διαβαθμισμένο γλωσσικό επίπεδο των τμημάτων:

Pre Juniors (Αγγλικά για νήπια – Α Δημοτικού): ΔΩΡΕΑΝ

Juniors – Seniors (Παιδιά – έφηβοι): από 35 €/μήνα

Εκπαιδευτικό Σύστημα - Υπεροχή SmartSchools!

Οι προδιαγραφές των SmartSchools, εξασφαλίζουν την επιτυχία σου με 6 τρόπους!

On Line Tests!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι!
(quiz, crosswords…)
προσαρμοσμένα στην
διδακτέα ύλη με άμεση απάντηση
και διόρθωση λαθών!

 

 

Smart Καθηγητές

Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

Smart Τμήματα

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή (4-9 ατόμων) ηλικιακής και
μαθησιακής ομοιογένειας

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ

Smart Syllabus

Γνωστικά αντικείμενα σε δομημένη και οργανωμένη ύλη με εγγυημένη διεκπεραίωση χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένων ωρών.

Smart Αξιολόγηση

On line παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή & ταυτόχρονη συγκριτική αξιολόγηση τμήματος

Smart Υποδομές

Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία και προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, tablet voting, moodle games, glossaries, wikis, projects)

Προνόμια SmartSchool!

Στα SmartSchools τα έχεις όλα! Αλλάζουμε την εκπαίδευση και εσύ μαθαίνεις:

Έξυπνα!

Κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι με εφαρμογή Smart εκπαιδευτικών πρακτικών

Γρήγορα!

Τα παιδιά επιταχύνουν φθάνοντας στο Lower και στο Proficiency ένα χρόνο νωρίτερα!

Οικονομικά!

Δωρεάν SmartStarters, δωρεάν εγγραφή, φιλικές τιμές για όλους και ειδικές τιμές σε οικογένειες

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου!
Γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

Gallery SmartSchools

Επικοινώνησε μαζί μας Τώρα!

Αγγλικά για παιδιά Ζωγράφου Ίλιον
Καματερό, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση

 

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305, 2102693633

Καματερό: Λ. Καματερού 146 & Φυλής, 210 2321476, 210 2388235

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

Ν. Ιωνία: Ελ. Βενιζέλου 131, 2102776187

 Μεταμόρφωση: Γ. Παπανδρέου 57, 2102818780 *(Νέο)

 

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής SmartSchools:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Πεύκη

Στείλε μας e-mail !

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

  • _gi
  • _git
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες