Αγγλικά για ενήλικες Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Πετρούπολη Νέα Ιωνία, με 100% επιτυχία σε όλα τα πτυχία αγγλικών σε Νο1 τιμές !

αγγλικα ζωγραφου

Think Smart! ...Learn Smart!

Αγγλικά για ενήλικες
Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Πετρούπολη Ν Ιωνία
Με τη μέθοδο SmartLearn, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται
έξυπνα, γρήγορα, εγγυημένα, στις καλύτερες τιμές, για όλα τα επίπεδα και πτυχία αγγλικών Β1-Γ2

Levels A1-A2-B1

Αγγλικά για αρχάριους ενήλικες

Ολοκληρώνεις τα επίπεδα Α1-Α2-Β1 σε 3-9 μήνες ακόμα και από μηδενικό επίπεδο
Μία τάξη σε 3 μήνες!

Αγγλικά Ζωγράφου Ίλιον καματερό Lower, Proficiency
μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Αγγλικά για Ενήλικες

Ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών για αρχάριους ενήλικες που οδηγούν με 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία για τα επίπεδα αγγλικών Β1-Β2 – LOWER

Στα SmartSchool έχεις όλες τις επιλογές σου εξασφαλίζουμε γρήγορα και οικονομικά το κατάλληλο πτυχίο αγγλικών που σου ταιριάζει.

Προδιαγραφές CEFR Levels A1-A2-Β1

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάτοχος Β2, θα μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται για σημαντικά θέματα σχετικά με την εργασία, τις σπουδές, την αναψυχή του

Ποιά είναι τα πτυχία Β1;

Πιστοποιητικά επιπέδου Β1 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ: ΠΤΥΧΙΑ Β1 : BCCE Michigan (εξετάσεις κάθε Μάιο και Δεκέμβριο), TOEIC (εξετάσεις κάθε εβδομάδα)

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι κάτοχοι masters και κάτοχοι πιστοποίησης Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Αγγλικά για Ενήλικες Ζωγράφου Ίλιον Καματερό: Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι! Δεν αποστηθίζεις μηχανικά, παίζεις παιχνίδια ρόλων. Τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται χρηστικά νοηματοδοτούμενα από multimedia και self teaching tests.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Γρήγορα, αποτελεσματικά, καλύπτεις 3 επίπεδα  (CEFR)  σε 9 μήνες από μηδενικό επίπεδο

Εγγυημένα!

Εγγυόμαστε την επιτυχία σου!
Αν δεν τα καταφέρεις στις εξετάσεις επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν μέχρι να υλοποιήσεις το στόχο σου!

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Lower Level B2

Lower B2 σε 3-8 μήνες!

Ολοκληρώνεις το επίπεδο B2 σε 3-13 μήνες ακόμα και από μηδενικό επίπεδο!

Αγγλικά Ζωγράφου Ίλιον καματερό Lower, Proficiency
μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Αγγλικά Μαθήματα για Ενήλικες

Εξασφάλισε με τη γραπτή εγγύηση των SmartSchools αναγνωρισμένη πιστοποίηση αγγλικών ΑΣΕΠ επιπέδου B2 – LOWER:
Michigan ECCE, Cambridge FCE, TOEIC, ΚπΓ, Εsb, Μsu, Εdexcel, Ιelts, Τie

Στα SmartSchools τα Νο1 φροντιστήρια αγγλικών κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι. Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές MOODLE (Games, Wikis, Live quiz, Hints) και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Προδιαγραφές CEFR Level Β2

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάτοχος Β2, θα μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται για σημαντικά θέματα σχετικά με την εργασία, τις σπουδές, την αναψυχή του

Ποιά είναι τα πτυχία C2;

Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ: (Michigan Lower – ECCE, Cambridge Lower – FCE, ΚΠΓ, IELTS, TOEFL, TOEIC) για εργασία ή σπουδές.

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι κάτοχοι masters και κάτοχοι πιστοποίησης Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Διδακτικές πρακτικές ανάθεσης ρόλων, on line interactive teaching games έτσι ώστε τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται ευκολότερα και αποδοτικότερα.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Παίρνεις πτυχίο Lower Β2 σε 3-13 μήνες, ανάλογα το υπόβαθρό σου

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου, με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!
Σε περίπτωση αστοχίας επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Proficiency Level C2

Proficiency C2 σε 3-8 μήνες!

Ολοκληρώνεις το επίπεδο C2 σε 3-8 μήνες από το επίπεδο Β2 !

Αγγλικά Ζωγράφου Ίλιον καματερό Lower, Proficiency
μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Αγγλικά για Ενήλικες

Ταχύρυθμα μαθήματα με 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών στο εξωτερικό και ΑΣΕΠ για το επίπεδο Γ2 – Proficiency:
Michigan ECPE Cambridge CPE, ΚπΓ – κρατικό πιστοποιητικό, ESB, MSU, Edexcel, Ielts, Tie

Στα SmartSchools τα Νο1 φροντιστήρια αγγλικών κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι. Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές MOODLE (Games, Wikis, Live quiz, Hints) και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Προδιαγραφές CEFR Level C2

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάτοχος C2, θα μπορεί να κατανοεί δίχως προσπάθεια, σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει και να ανταποκρίνεται με άνεση

Ποιά είναι τα πτυχία C2;

Πιστοποιητικά επιπέδου C2 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ: (Michigan Proficiency – ECPE, Cambridge Proficiency – CPE, ΚΠΓ, MSU, ESB, PTE) για εργασία ή σπουδές.

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι κάτοχοι masters και κάτοχοι πιστοποίησης Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Διδακτικές πρακτικές ανάθεσης ρόλων, on line interactive teaching games έτσι ώστε τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται ευκολότερα και αποδοτικότερα.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Παίρνεις πτυχίο Lower Β2 σε 3-13 μήνες, ανάλογα το υπόβαθρό σου

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου, με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!
Σε περίπτωση αστοχίας επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 135€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Smart B2B

(Αγγλικά για επιχειρηματίες-Business English)

Χρηματοδοτούμενα εταιρικά προγράμματα (ΛΑΕΚ 0,24)

 

ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Τι είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%;

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να εισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24

ΛΑΕΚ – 0,24% που δικαιούται κάθε επιχείρηση;

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται κάθε έτος :

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το τρέχον έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το τρέχον έτος
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 80% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) στο τρέχον
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το προηγ. έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο επόμενο έτος

Ποια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάγονται στο ΛΑΕΚ;

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% μπορούν να υπαχθούν:

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (Ενδοεπιχειρησιακά & Διεπιχειρησιακά).
 • Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,45%

δεν μπορούν να υπαχθούν:

 • Δι’ αλληλογραφίας
 • Που αποτελούν τμήμα προγράμματος δι’ αλληλογραφίας
 • Που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων
 • Με μεθόδους εξ’ αποστάσεως κατάρτισης με εξαίρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης
 • Που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον
 • Των οποίων μέρος τους περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι
 • Των οποίων η δομή δε μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης

Στα SmartSchool είμαστε ειδικοί!

Τα ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών για ενήλικες επαγγελματίες σου εξασφαλίζουν εγγυημένα 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών για τα επίπεδα Γ2 – Proficiency, Β2 – Lower: Michigan ECPE – ECCE Cambridge CPE – FCE, ΚπΓ – κρατικό πιστοποιητικό, ESB, MSU, Edexcel, Ielts, Tie

toeic toefl ielts ζωγράφου

Απόκτησε τώρα γρήγορα και οικονομικά, αναγνωρισμένη πιστοποίηση αγγλικών ΑΣΕΠ
για σπουδές ή εργασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών στο εξωτερικό και ΑΣΕΠ :
ECCE Lower ECPE Proficiency TOEIC ΚπΓ – κρατικό πτυχίο michigan esb msu cambridge edexcel ielts toeic tie
( επίπεδα αγγλικών Β1-Γ2 )

IELTS

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για μεταπτυχιακές σπουδές..

Προετοιμασία από 2 μήνες, ανάλογα με το υπόβαθρο γλωσσομάθειας και το απαιτητό επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Στα SmartSchools είμαστε ειδικοί!!

BEC, TOLES

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας..

Δώσε ένα επαγγελματικό εφόδιο στον εαυτό σου. Στα SmartSchools είμαστε ειδικοί!!

TOEIC

Εξετάσεις κάθε εβδομάδα, αποτελέσματα σε 3 ημέρες...

Οι εξετάσεις διεκπεραιώνονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και πιστοποιούν τα επίπεδα από Α1-C1 ανάλογα με τη βαθμολογία που θα πετύχεις, χωρίς προφορικά, χωρίς έκθεση..

ecdl τιμές


Στα πιο σύγχρονα φροντιστήρια αγγλικών SmartSchool
η πιο έξυπνη εκπαίδευση είναι τώρα γεγονός και με τη μέθοδο SmartLearn,
η εκμάθηση αγγλικών για ενήλικες γίνεται έξυπνα, γρήγορα στις καλύτερες τιμές

Προνόμια – Τιμές


Οι τιμές διαμορφώνονται από την εντατικότητα (ώρες / εβδομάδα) και το διαβαθμισμένο γλωσσικό επίπεδο των τμημάτων:

Παιδιά – έφηβοι: από 35 €/μήνα

Ενήλικες: από 85 €/μήνα

Είσαι φοιτητής; Παρακολουθείς μαθήματα με φίλους σου;

Ενημερώσου για το πρόγραμμα προνομίων που ισχύει και κέρδισε έκπτωση στα δίδακτρά σου!

πτυχία αγγλικών

Εκπαιδευτικό Σύστημα - Υπεροχή SmartSchools!

Οι προδιαγραφές των SmartSchools, εξασφαλίζουν την επιτυχία σου με 6 τρόπους!

Smart Learning

Πρωτοπορία Live Teaching Tests
(quizes, glossaries, crosswords…)
προσαρμοσμένα στην διδακτέα ύλη με άμεση διόρθωση λαθών!

Smart Καθηγητές

Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

Smart Τμήματα

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή (4-9 ατόμων) αποκλειστικά ενηλίκων, εξασφαλισμένης ομοιογένειας με αυτοματοποιημένα Playcement Tests

smartschool

Smart Syllabus

Γνωστικά αντικείμενα σε δομημένη και οργανωμένη ύλη με εγγυημένη διεκπεραίωση χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένων ωρών.

Smart Αξιολόγηση

On line παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή & συγκριτική αξιολόγηση τμήματος, με δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Smart Υποδομές

Σύγχρονοι χώροι με προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, tablet voting, moodle games, glossaries, wikis, projects)

Προνόμια SmartSchool!

Στα SmartSchools τα έχεις όλα! 

αγγλικά για ενήλικες ζωγράφου ιλιον καματερο
αγγλικά για ενήλικες Ζωγράφου τιμες

SmartSupport


Προώθηση βιογραφικών,
προετοιμασία ξενόγλωσσης
συνέντευξης, foundation,
μεταφράσεις

φροντιστήριο αγγλικών Ίλιον Ζωγράφου, Καματερό

Είσαι φοιτητής;


Ξέρουμε τις ανάγκες σου!
κάλυψη απουσιών,
προετοιμασία για:
μεταπτυχιακές σπουδές & Erasmus.

ECCE Lower ECPE Proficiency TOEIC κπγ τιμες

Μιλάμε Αγγλικά!


Speak English!
Αποφεύγουμε
την Ελληνική γλώσσα
ως γλώσσα διαμεσολάβησης

Εκπαιδευτικοί

Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα της συνεργατικής βιωματικής μάθησης

team01
Κατερίνα

Director

Απόφοιτη της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με βαθμό άριστα. Ειδικεύτηκε στην τεχνολογία στη διδακτική της Αγγλικής, με συμβολή στην πανεπιστημιακή έρευνα με τίτλο ‘’Computer Assisted Language Learning on Student Retention of Knowledge’’.

team01
Ξένια

English Director

18 έτη διδακτικής εμπειρίας, κατοχή των τίτλων: Cambridge CELTA και DipTrans από το London Institute of Linguists!

team01
Σοφία

Director

Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Παράλληλα με τη διδασκαλία αγγλικών, ασχολείται και με την κριτική ταινιών γράφοντας σε ελληνικά και ξένα sites.

Gallery SmartSchools

Σε περιμένουμε στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήρια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε χώρους, υποδομές και διδακτικές πρακτικές

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ζωγράφου

Επικοινωνία...

Φροντιστήρια αγγλικών για ενήλικες Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Πετρούπολη Νέα Ιωνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305

Καματερό: Λ. Καματερού 146 & Φυλής, 210 2321476, 210 2388235

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

Ν. Ιωνία: Ελ. Βενιζέλου 131, 2102798566

 

Περιοχές

Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα φροντιστήρια για αγγλικά  Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Πετρούπολη Νέα Ιωνία:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα

Δες τα φροντιστήρια αγγλικών για ενήλικες στο χάρτη

e-Mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες