Αγγλικά για ενήλικες Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Πετρούπολη Νέα Ιωνία Μεταμόρφωση, με 100% επιτυχία σε όλα τα πτυχία αγγλικών σε Νο1 τιμές !

αγγλικα ζωγραφου

Think Smart! ...Learn Smart!

Αγγλικά για ενήλικες
Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Πετρούπολη Ν Ιωνία Μεταμόρφωση
Με τη μέθοδο SmartLearn, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται
έξυπνα, γρήγορα, εγγυημένα, στις καλύτερες τιμές, για όλα τα επίπεδα και πτυχία αγγλικών Β1-Γ2

 

Lower B2

Lower B2 σε 3-8 μήνες!

Ολοκληρώνεις το επίπεδο B2 σε 3-13 μήνες ακόμα και από μηδενικό επίπεδο!

 

Αγγλικά Ζωγράφου Ίλιον καματερό Lower, Proficiency
μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Αγγλικά Μαθήματα για Ενήλικες

Ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών για ενήλικες που οδηγούν με 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία για τα επίπεδα αγγλικών B2 – LOWER.
Στα SmartSchool έχεις όλες τις επιλογές για να εξασφαλίσουμε γρήγορα και οικονομικά το κατάλληλο πτυχίο αγγλικών που σου ταιριάζει:

Michigan ECCE, Cambridge FCE, Cambridge BULATS, TOEIC, LRN, ΚπΓ, Εsb, Μsu, Ιelts, Τie..

Στα SmartSchools τα Νο1 φροντιστήρια αγγλικών κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι. Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές MOODLE (Games, Wikis, Live quiz, Hints) και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου.

Προδιαγραφές CEFR Level Β2

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάτοχος Β2, θα μπορεί να κατανοεί και να εκφράζεται για σημαντικά θέματα σχετικά με την εργασία, τις σπουδές, την αναψυχή του

Ποιά είναι τα πτυχία B2;

Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ: (Michigan Lower – ECCE, Cambridge Lower – FCE, ΚΠΓ, IELTS, TOEFL, TOEIC) για εργασία ή σπουδές.

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι κάτοχοι masters και κάτοχοι πιστοποίησης Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Διδακτικές πρακτικές ανάθεσης ρόλων, on line interactive teaching games έτσι ώστε τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται ευκολότερα και αποδοτικότερα.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Παίρνεις πτυχίο Lower Β2 σε 3-13 μήνες, ανάλογα το υπόβαθρό σου

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου, με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!
Σε περίπτωση αστοχίας επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 90€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Proficiency Level C2

Proficiency C2 σε 3-8 μήνες!

Ολοκληρώνεις το επίπεδο C2 σε 3-8 μήνες από το επίπεδο Β2 !

Αγγλικά Ζωγράφου Ίλιον καματερό Lower, Proficiency
μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Εντατικά Αγγλικά για Ενήλικες

Ταχύρυθμα μαθήματα με 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών στο εξωτερικό και ΑΣΕΠ για το επίπεδο Γ2 – Proficiency:
Michigan ECPE Cambridge CPE, ΚπΓ – κρατικό πιστοποιητικό, ESB, MSU, Edexcel, Ielts, Tie

Στα SmartSchools τα Νο1 φροντιστήρια αγγλικών κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι. Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές MOODLE (Games, Wikis, Live quiz, Hints) και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Προδιαγραφές CEFR Level C2

Τι θα πρέπει να μάθω;

Σύμφωνα με το CEFR ο κάτοχος C2, θα μπορεί να κατανοεί δίχως προσπάθεια, σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει και να ανταποκρίνεται με άνεση

Ποιά είναι τα πτυχία C2;

Πιστοποιητικά επιπέδου C2 αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ: (Michigan Proficiency – ECPE, Cambridge Proficiency – CPE, ΚΠΓ, MSU, ESB, PTE) για εργασία ή σπουδές.

Ποιοί είναι οι Καθηγητές;

Οι καθηγητές SmartSchool είναι όλοι κάτοχοι masters και κάτοχοι πιστοποίησης Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Υπεροχή SmartSchools

Ενσωματώνουμε παιγνιώδεις ενεργητικές διδακτικές πρακτικές και έτσι πετυχαίνεις τους στόχους σου:

Έξυπνα!

Διδακτικές πρακτικές ανάθεσης ρόλων, on line interactive teaching games έτσι ώστε τα γνωστικά αντικείμενα εμπεδώνονται ευκολότερα και αποδοτικότερα.

Γρήγορα!

Με τη μέθοδο SmartLearn επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί μεγιστοποιούμε το βαθμό εμπέδωσης! Παίρνεις πτυχίο Lower Β2 σε 3-13 μήνες, ανάλογα το υπόβαθρό σου

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου, με γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!
Σε περίπτωση αστοχίας επαναλαμβάνεις την προετοιμασία εντελώς δωρεάν

Οικονομικά!

Φιλικές τιμές (από 135€), παρέχοντας δωρεάν εγγραφή, βιβλία PracticeΤests, χαμηλές τιμές βιβλιογραφίας λόγω στρατηγικών συμφωνιών με εκδοτικούς οίκους

Smart B2B

(Αγγλικά για επιχειρηματίες-Business English)

Χρηματοδοτούμενα εταιρικά προγράμματα (ΛΑΕΚ 0,24)

 

ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Τι είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%;

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να εισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24

ΛΑΕΚ – 0,24% που δικαιούται κάθε επιχείρηση;

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται κάθε έτος :

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το τρέχον έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το τρέχον έτος
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 80% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) στο τρέχον
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το προηγ. έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο επόμενο έτος

Ποια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάγονται στο ΛΑΕΚ;

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% μπορούν να υπαχθούν:

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (Ενδοεπιχειρησιακά & Διεπιχειρησιακά).
 • Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,45%

δεν μπορούν να υπαχθούν:

 • Δι’ αλληλογραφίας
 • Που αποτελούν τμήμα προγράμματος δι’ αλληλογραφίας
 • Που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων
 • Με μεθόδους εξ’ αποστάσεως κατάρτισης με εξαίρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης
 • Που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον
 • Των οποίων μέρος τους περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι
 • Των οποίων η δομή δε μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης

Στα SmartSchool είμαστε ειδικοί!

Τα ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών για ενήλικες επαγγελματίες σου εξασφαλίζουν εγγυημένα 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών για τα επίπεδα Γ2 – Proficiency, Β2 – Lower: Michigan ECPE – ECCE Cambridge CPE – FCE, ΚπΓ – κρατικό πιστοποιητικό, ESB, MSU, Edexcel, Ielts, Tie

toeic toefl ielts ζωγράφου

Απόκτησε τώρα γρήγορα και οικονομικά, αναγνωρισμένη πιστοποίηση αγγλικών ΑΣΕΠ
για σπουδές ή εργασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών στο εξωτερικό και ΑΣΕΠ :
ECCE Lower ECPE Proficiency TOEIC ΚπΓ – κρατικό πτυχίο michigan esb msu cambridge edexcel ielts toeic tie
( επίπεδα αγγλικών Β1-Γ2 )

IELTS

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για μεταπτυχιακές σπουδές..

Προετοιμασία από 2 μήνες, ανάλογα με το υπόβαθρο γλωσσομάθειας και το απαιτητό επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Στα SmartSchools είμαστε ειδικοί!!

BEC, TOLES

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας..

Δώσε ένα επαγγελματικό εφόδιο στον εαυτό σου. Στα SmartSchools είμαστε ειδικοί!!

TOEIC

Εξετάσεις κάθε εβδομάδα, αποτελέσματα σε 3 ημέρες...

Οι εξετάσεις διεκπεραιώνονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και πιστοποιούν τα επίπεδα από Α1-C1 ανάλογα με τη βαθμολογία που θα πετύχεις, χωρίς προφορικά, χωρίς έκθεση..

ecdl τιμές


Στα πιο σύγχρονα φροντιστήρια αγγλικών SmartSchool
η πιο έξυπνη εκπαίδευση είναι τώρα γεγονός!
Mε τη μέθοδο SmartLearn,
η εκμάθηση αγγλικών για ενήλικες γίνεται
έξυπνα, γρήγορα στις καλύτερες τιμές

 

Προνόμια – Τιμές


Οι τιμές διαμορφώνονται από την εντατικότητα (ώρες / εβδομάδα) και το διαβαθμισμένο γλωσσικό επίπεδο των τμημάτων:

Ενήλικες: από 85 €/μήνα

Είσαι φοιτητής; Παρακολουθείς μαθήματα με φίλους σου;

Ενημερώσου για το πρόγραμμα προνομίων που ισχύει και κέρδισε έκπτωση στα δίδακτρά σου!

 

Εκπαιδευτικό Σύστημα - Υπεροχή SmartSchools!

Οι προδιαγραφές των SmartSchools, εξασφαλίζουν την επιτυχία σου με 6 τρόπους!

Smart Learning

Πρωτοπορία On Line Teaching Tests
(quizes, glossaries, crosswords…)
προσαρμοσμένα στην διδακτέα ύλη με άμεση διόρθωση λαθών!

 

Smart Καθηγητές

Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

Smart Τμήματα

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή (4-9 ατόμων) αποκλειστικά ενηλίκων, εξασφαλισμένης ομοιογένειας με αυτοματοποιημένα Playcement Tests

φροντιστηρια ξενων γλωσσων

Smart Syllabus

Γνωστικά αντικείμενα σε δομημένη και οργανωμένη ύλη με εγγυημένη διεκπεραίωση χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένων ωρών.

Smart Αξιολόγηση

On line παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή & συγκριτική αξιολόγηση τμήματος, με δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Smart Υποδομές

Σύγχρονοι χώροι με προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, tablet voting, moodle games, glossaries, wikis, projects)

Προνόμια SmartSchool!

Στα SmartSchools τα έχεις όλα! 

SmartSupport


Προώθηση βιογραφικών,
προετοιμασία ξενόγλωσσης
συνέντευξης, foundation,
μεταφράσεις

Είσαι φοιτητής;


Ξέρουμε τις ανάγκες σου!
κάλυψη απουσιών,
προετοιμασία για:
μεταπτυχιακές σπουδές & Erasmus.

Μιλάμε Αγγλικά!


Speak English!
Αποφεύγουμε
την Ελληνική γλώσσα
ως γλώσσα διαμεσολάβησης

Gallery SmartSchools

Σε περιμένουμε στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήρια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε χώρους, υποδομές και διδακτικές πρακτικές!

 

Επικοινώνησε μαζί μας Τώρα!

Φροντιστήρια αγγλικών για ενήλικες Ζωγράφου Ίλιον
Καματερό, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση

 

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305, 2102693633

Καματερό: Λ. Καματερού 146 & Φυλής, 210 2321476, 210 2388235

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

Ν. Ιωνία: Ελ. Βενιζέλου 131, 2102776187

 Μεταμόρφωση: Γ. Παπανδρέου 57, 2102818780 *(Νέο)

 

 

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής SmartSchools:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Πεύκη

 

Στείλε μας Email !

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες