ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες για πτυχία Αγγλικών σε Ζωγράφο και Ίλιον

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς, Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές και Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, καθώς και πιστοποιητικά και διπλώματα για καθηγητές της αγγλικής γλώσσας

Certificate of Proficiency in English – CPE
Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου, που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Το CPE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 4 μέρη – 40 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά
2 WRITING (2 θέματα) 2 ώρες
3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο – 5 μέρη – 44 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά
4 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη – 28 ερωτήσεις)  40 – 45 λεπτά
5 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου -3 μέρη) 19 λεπτά (2 άτομα)

Certificate in Advanced English – CAE
Η εξέταση Certificate in Advanced English (CAE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το τέταρτο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στο Certificate of Proficiency in English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και τη δυνατότητα να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις.

Το CAE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 4 μέρη – 45 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά
2 WRITING (2 θέματα)  2 ώρες
3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο – 6 μέρη – 80 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά
4 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη – 30-40 ερωτήσεις)  40 – 45 λεπτά
5 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη)  15 λεπτά ( 2 άτομα)

First Certificate in English – FCE
Η εξέταση First Certificate in English (FCE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το τρίτο επίπεδο των εξετάσεων Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση ανώτερου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται με αυτοπεποίθηση ένα εύρος γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών περιστάσεων.

Το FCE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 4 μέρη – 35 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά
2 WRITING (2 θέματα)  1 ώρα και 30 λεπτά
3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο – 5 μέρη – 65 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά
4 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη – 30 ερωτήσεις)  40 – 45 λεπτά
5 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη)  14-15 λεπτά ( 2 άτομα)

Preliminary English Test
Η εξέταση PET (Preliminary English Test) αποτελεί το δεύτερο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση μέσου επιπέδου και αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Η εξέταση PET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό επίπεδο.

Το PET περιλαμβάνει τρία papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος

1 READING (Κατανόηση κειμένου – 5 μέρη – 35 ερωτήσεις)και WRITING (3 θέματα) 1 ώρα και 30 λεπτά
2 LISTENING (Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 3 μέρη – 30 ερωτήσεις) (2 θέματα)  30 λεπτά
3 SPEAKING (Παραγωγή Προφορικού Λόγου – 4 μέρη) 10-12 λεπτά ( 2 άτομα)

Key Test in English – KET
Η εξέταση KET (Key English Test) αποτελεί το πρώτο επίπεδο των εξετάσεων Κέιμπριτζ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση βασικού επιπέδου που εντάσσεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο Επίπεδο Α2. Η εξέταση KET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό βασικό επίπεδο.

Η εξέταση KET απευθύνεται σε υποψήφιους που κατέχουν τις βασικές γνώσεις της αγγλικής, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά ταξίδια σε αγγλόφωνες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα σημαντικότερα σημεία απλών κειμένων, να επικοινωνούν μέσα από καταστάσεις καθημερινότητας και να αντιλαμβάνονται σύντομες, τυποποιημένες ανακοινώσεις καθώς και απλές προφορικές οδηγίες.

Certificate of Competency in English – ECCE
Το πτυχίο Competency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας.

Δομή και Περιεχόμενο του ECCE

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECCE:

michigan

 • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Λαμβάνονται υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.

Το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάστηκε με βάση τη διεθνή εμπειρία. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιούνται προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, έτσι ώστε το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους να είναι συμβολικό.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο).

ΤΟ BULATS είναι ένα πτυχίο που έχει δημιουργηθεί από την συνεργασία τεσσάρων μεγάλων διεθνών εξεταστικών οργανισμών, του Πανεπιστημίου του Cambridge για τα Αγγλικά, της Alliance Fransaise για τα Γαλλικά, του Ινστιτούτου Goethe για τα Γερμανικά και του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα για τα Ισπανικά.

Αποτελεί ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο πιστοποίησης της γλώσσας σε επίπεδο επαγγελματικής χρήσης και εξετάζει όλες τις δεξιότητες, κατανόηση κειμένου και προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Διατίθεται στα Αγγλικά όλο το χρόνο είτε σε χαρτί (pen and paper) είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer test).

Αναγνωρισμένα επίπεδα από το ΑΣΕΠ για την Αγγλική γλώσσα:

 1. Άριστη γνώση (C2) –  BULATS Εnglish Language Test, βαθμολογία 90 – 100
 2. Πολύ καλή γνώση (C1) – BULATS Εnglish Language Test, βαθμολογία 75 – 89
 3. Καλήγνώση (Β2) – BULATS English Language Test, βαθμολογία 60 – 74
 4. Μέτρια γνώση (Β1) – BULATS Εnglish Language Test, βαθμολογία 40 – 59
 • Το TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο τεστ που πιστοποιεί με ακρίβεια το επίπεδο γνώσης σας στην Aγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που ενισχύει το προφίλ σας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο σας για μια θέση στο δημόσιο τομέα, αφού αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.
 • Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading).
 • Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 10 έως 990.

 

 • Ακουστική Κατανόηση (Listening)Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) – Διάρκεια 45 λεπτά – Αριθμός Ερωτήσεων 100Μέρος Ι – Φωτογραφίες – Αριθμός Ερωτήσεων 10Μέρος ΙΙ – Ερώτηση – Απάντηση – Αριθμός Ερωτήσεων 30Μέρος ΙΙΙ – Σύντομες Συζητήσεις – Αριθμός Ερωτήσεων 30Μέρος VΙ – Μονόλογος – Αριθμός Ερωτήσεων 30

 

 • Κατανόηση γραπτού λόγου και γραμματική (Reading Comprehension)Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) – Διάρκεια 75 λεπτά – Αριθμός Ερωτήσεων 100Μέρος Ι – Πολλαπλή επιλογή (Λεξιλόγιο-Γραμματική)- Αριθμός Ερωτήσεων 40Μέρος ΙΙ – Συμπλήρωση Κενών – Αριθμός Ερωτήσεων 12Μέρος ΙΙΙ – Κατανόηση Κειμένων – Αριθμός Ερωτήσεων 48

 

 • Ο υποψήφιος εξετάζεται μόνο γραπτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και η βαθμολογία του κάθε μέρους κυμαίνεται από 5 έως 495. Ανάλογα με την επίδοσή σας και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσετε, πιστοποιείται ότι οι γνώσεις σας στα Αγγλικά είναι:
 • Βασικές / μέσου επιπέδου (405-500) – Β1
 • Καλές / επίπεδο Lower (505-780) – Β2
 • Πολύ καλές / επίπεδο Advanced (785-900) – C1
 • Άριστες / επίπεδο Proficiency (905-990) – C2
 • Το επίπεδο C2 δεν ισχύει στην Ελλάδα.

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου.  Τα αποτελέσματα θα σας γνωστοποιηθούν σε διάστημα μιας εβδομάδας από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας το οποίο εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων που σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας.

Συνήθως η διάρκεια του περιορίζεται στα 2 χρόνια και ενδείκνυται για υποψηφίους άνω των 16 ετών.

Υπάρχουν 2 εκδοχές του IELTS το Academic και το General Training Module ανάλογα με το λόγο χρήσης του, την ακαδημαϊκή και τη γενική (Academic and General Training).

Η ακαδημαϊκή κατεύθυνση απευθύνεται σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή προγράμματα.

Η γενική κατεύθυνση εξετάζει τη χρήση της γλώσσας σε πιο πρακτικό επίπεδο. Απευθύνεται σε όσους πρόκειται να αναζητήσουν εργασία ή να ολοκληρώσουν σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνες χώρες.

Σε κάθε εξέταση οι υποψήφιοι έχουν κοινά θέματα στην προφορική εξέταση (Speaking) και στην κατανόηση του προφορικού λόγου (Listening), ενώ εξετάζονται σε θέματα ακαδημαϊκής ή γενικής κατεύθυνσης στη γραπτή εξέταση (Writing) και την κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading).

Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) ενότητες:

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening).

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν τον προφορικό λόγο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Η ενότητα είναι κοινή στην ακαδημαϊκή και τη γενική κατεύθυνση. Η εξέταση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα ασχολούνται με κοινωνικά θέματα. Ακούγεται μια συνομιλία δύο ατόμων και ένας μονόλογος. Τα δύο τελευταία μέρη αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα. Και εδώ ακούγονται μια συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ατόμων και ένας μονόλογος. Για την εξέταση χρησιμοποιούνται διαφορετικές διάλεκτοι και προφορές από όλο τον αγγλόφωνο κόσμο, γεγονός που συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές των εξετάσεων για το IELTS.

Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading).

Ακαδημαϊκή κατεύθυνση: Δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων που προέρχονται από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Γενική Κατεύθυνση: Δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων προερχόμενων από διαφημίσεις, επίσημα έγγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, εγχειρίδια, πίνακες δρομολογίων, φυλλάδια, βιβλία, ανακοινώσεις. Τα θέματα άπτονται κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

Προφορική εξέταση (Speaking)

Η ενότητα αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον – ακαδημαϊκό, εργασιακό, προσωπικό – στην αγγλική γλώσσα.

Η ενότητα αυτή είναι κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις.

Ουσιαστικά είναι μια προφορική συνέντευξη ανάμεσα στον εξεταστή και τον εξεταζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να μιλήσει στα Αγγλικά σχετικά με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά του, να αναπτύξει θέματα της επικαιρότητας βασιζόμενος σε κείμενο που του δίνεται στη διάρκεια της εξέτασης, και με αφορμή αυτό, να συζητήσει γενικότερης φύσεως θέματα. Μέσα από τη συζήτηση ο εξεταστής ελέγχει την ικανότητα του εξεταζόμενου στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας, ως προς την ευχέρεια και τη συνοχή, την ακρίβεια στη χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και το λεξιλογικό πλούτο και τη σωστή προφορά, μέσα από έκφραση προσωπικών ή μη απόψεων, εξηγήσεις, συγκρίσεις, αφηγήσεις, αναλύσεις, περιλήψεις, παραφράσεις.

Γραπτή εξέταση (Writing)

Ακαδημαϊκή κατεύθυνση: Στο πρώτο θέμα οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν δεδομένα γραφήματος ή πίνακα. Η ικανότητά τους να συγκρίνουν, να οργανώνουν, να ομαδοποιούν τις πληροφορίες είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο θέμα αφορά σε μια άποψη ή ένα επιχείρημα ή πρόβλημα, με βάση το οποίο οι εξεταζόμενοι δίνουν λύσεις, εκφράζουν απόψεις και αξιολογούν το περιεχόμενο των επιχειρημάτων. Τα θέματα λαμβάνουν υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Γενική Κατεύθυνση: Στο πρώτο θέμα οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα με ένα γράμμα, όπου αναζητούν πληροφορίες ή εξηγούν μια δεδομένη κατάσταση. Σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητά τους να εκφράζουν απόψεις, ανάγκες και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όπως και στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση, μια άποψη, επιχείρημα ή πρόβλημα, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν δίνοντας τις δικές τους απόψεις, κρίσεις. Τα θέματα είναι γενικού ενδιαφέροντος.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από κοινού από το τμήμα εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ, το Βρετανικό Συμβούλιο και το IDP: IELTS Αυστραλίας.

Ιδρύθηκε το 1855 και  είναι μέλος του Συνδέσμου των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και της Εθνικής Ένωσης των κρατικών πανεπιστημίων και κολλεγίων. Το MSU είναι διαπιστευμένο από την Ανώτατη Επιτροπή Μάθησης των ΗΠΑ, έχοντας πάνω από 200 προγράμματα σπουδών.

Υπάρχουν πάνω από 460.000 απόφοιτοι MSU που ζουν σε όλο τον κόσμο, και ανάμεσά τους, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε νικητές του βραβείου Πούλιτζερ. Διαθέτει περίπου 4.800 καθηγητές και ακαδημαϊκό προσωπικό και κοντά στα 6.000 υποστηρικτικό προσωπικό. Αναγνωρίζεται ως ένα από τα κορυφαία δημόσια ερευνητικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Ο επίσημος φορέας της εξέτασης MSU στην Ελλάδα είναι το Κολέγιο Ανατόλια.
Το MSU CELC αντιστοιχεί στο lower (Β2) ενώ το MSU CELP αντιστοιχεί στο proficiency (C2). Ο κάτοχος του MSU CELP μπορεί να πιστοποιηθεί με επάρκεια διδασκαλιας.

Αποτελούνταιαπο 4 μέρηεξέτασης:
writing, listening, reading, speaking.
To test βαθμολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 25% του τελικού αποτελέσματος της εξέτασης.

Οι ενότητες ωστόσο συμψηφίζονται μεταξύ τους και ο εξεταζόμενος πρέπει να συλλέξει το 60% για να είναι επιτυχών στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, κάθε Δεκέμβριο και Μάιο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ένα μήνα αργότερα.

Το TOΕFL είναι πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης. Ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές και φοιτητές που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Η μορφή εξέτασης, iBT (internet-based TOEFL)  εισάγει τον υποψήφιο σε έναν δημιουργικό περιβάλλον όπου καλείται να συνθέσει μηνύματα συνδυάζοντας γραπτές και προφορικές δεξιότητες.

Το internet-based TOEFL αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Κατανόηση γραπτού κειμένου – Reading
Στο μέρος αυτό ο υποψήφιος διαβάζει από 3 έως 5 αποσπάσματα των 700 περίπου λέξεων από πανεπιστημιακά κείμενα και καλείται να απαντήσει σε 12-14 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για κάθε κείμενο. Ο διαθέσιμος χρόνος κυμαίνεται από 60 – 100 λεπτά και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 – 30.

Κατανόηση προφορικού λόγου – Listening
Στο τμήμα αυτό εξετάζεται και αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί τον προφορικό λόγο σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60-90 λεπτά και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-30. Οι υποψήφιοι ακούνε διαλέξεις και συζητήσεις (διάρκειας 3-5 λεπτών η καθεμία περίπου) και μετά καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις (5 ή 6 για κάθε περίπτωση).

Προφορική εξέταση – Speaking
Στο μέρος αυτό αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να μπορεί να επικοινωνεί στο περιβάλλον ενός πανεπιστημίου ή ενός κολλεγίου. Αναλυτικότερα, υπάρχουν 6 ερωτήματα στα οποία εξετάζεται ένας υποψήφιος:
Ανεξάρτητα Ερωτήματα – Independent Tasks: Τα δυο (2) πρώτα ερωτήματα ζητούν από τους υποψήφιους να εκφράσουν την άποψη τους πάνω σε ένα οικείο θέμα. Ο υποψήφιος έχει 15 δευτερόλεπτα να προετοιμαστεί και 45 δευτερόλεπτα για να απαντήσει.
Συνδυαστικά Ερωτήματα – Integrated Tasks: Τα επόμενα τέσσερα (4) ερωτήματα απαιτούν τον συνδυασμό ικανοτήτων προκειμένου ο υποψήφιος να εκφράσει τη γνώμη για ένα συγκεκριμένο θέμα. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται από τον υποψήφιο να διαβάσει, να ακούσει και έπειτα να απαντήσει προφορικά. Για κάθε συνδυαστικό ερώτημα ο υποψήφιος έχει στην διάθεση του 30 δευτερόλεπτα προετοιμασίας και ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την απάντηση του.
Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ακουστικά και μικρόφωνα για την εξέταση αυτή. Οι απαντήσεις καταγράφονται ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου μεταδίδονται στο βαθμολογικό κέντρο του ETS όπου αξιολογούνται από βαθμολογητές. Η συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης είναι 20 λεπτά. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται από 0-4 και το σύνολο της βαθμολογίας μετατρέπεται σε μια κλίμακα 0-30.

Γραπτή εξέταση – Writing
Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 4 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί γραπτό κείμενο (Reading), στην συνέχεια εξετάζεται ως προς την ικανότητά του να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθούν η προφορική εξέταση (Speaking) και η εξέταση του γραπτού λόγου (Writing). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει περιληπτικά την δομή και την διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Τμήμα Τεστ
Διάρκεια – Αριθμός Ερωτήσεων

Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading) – Διάρκεια 60-100΄ – Αριθμός Ερωτήσεων 36-70
Κατανόηση γραπτού Λόγου (Listening) – Διάρκεια 60-90΄ – Αριθμός Ερωτήσεων 34-51
Διάλειμμα (Break ) – Διάρκεια 10΄
Προφορικά (Speaking) – Διάρκεια  20΄ – Αριθμός Ερωτήσεων 6 ζητήματα
Έκθεση (Writing) – Διάρκεια 50΄ – Αριθμός Ερωτήσεων 2 ζητήματα

Η βαθμολογία του κάθε μέρους κυμαίνεται από 0 έως 30 ενώ η διάρκεια είναι διαφορετική σε κάθε μέρος της εξέτασης. Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει.

Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου στο iBT εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 0 έως 120.

Το κάθε Πανεπιστήμιο κρίνει από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος εάν έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να φοιτήσει σε κάποιο από τα τμήματα του.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα αποτελέσματα θα είναι καταχωρημένα σε σελίδα του διαδικτύου στην οποία ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση αφού πρώτα καταχωρίσει το όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας του.
Η εξέταση γίνεται σε ασφαλή προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα και ο υποψήφιος λαμβάνει και διεξάγει το τεστ μέσω διαδικτύου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί (internet-based) μια φορά το μήνα.

Το σκορ στο TOEFL είναι έγκυρο μόνο για 2 χρόνια.

Tο GMAT (Graduate Management Aptitude Test) είναι τεστ γενικότερης ακαδημαϊκής ικανότητας που απαιτείται για αποδοχή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα σε MBA. Το τεστ εξετάζει την αναλυτική ικανότητα του υποψηφίου τόσο σε γλωσσικό όσο και σε μαθηματικό επίπεδο μέσω ερωτήσεων τύπου multiple choice, χωρίς να απαιτεί γνώση συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου και το αποτέλεσμα στο τεστ μετράει την ικανότητα του κάθε υποψηφίου ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου προέλευσης και ανεξαρτήτως του πόσο πρόσφατο είναι το πτυχίο. Με αυτή την ιδιότητα του το GMAT καθιερώθηκε σαν τεστ συνολικότερης ακαδημαϊκής ικανότητας και πλέον ζητείται από όλα τα σοβαρά business schools του κόσμου.

Συγκεκριμένα το GMAT εξετάζει:

 1. Την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιστημονικά κείμενα υψηλού επιπέδου. Το εύρος του λεξιλογίου για να μπορεί ξεχωρίζει λεπτές έννοιες. Την γνώση κανόνων σύνταξης για να διορθώνει κακοδιατυπωμένες φράσεις.
 2. Την αναλυτική και συνθετική μαθηματική ικανότητα του υποψηφίου στη λύση προβλημάτων που όμως βασίζονται σε σχετικά απλές μαθηματικές έννοιες.
 3. Την ικανότητα του υποψηφίου να εκφράζει και να υποστηρίζει την θέση του επί ενός διφορούμενου θέματος σε καλά γραπτά Αγγλικά μέσω δύο σύντομων εκθέσεων.

Tο GMAT εξετάζεται σε κομπιούτερ με μέγιστο συνολικό σκορ το 800 και μέγιστο σκορ στην έκθεση το 6. Τα σκορ που
γίνονται δεκτά για εισαγωγή σε τμήματα σπουδών ποικίλουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο αλλά συνήθως τα απαιτητικά
προγράμματα, ιδιαίτερα τα MBA, απαιτούν σκορ υψηλότερα του 600 και υψηλότερα του 4 στην έκθεση.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέσω Η/Υ (CAT- Computer Adaptive Test) και αποτελούνται από τις παρακάτω ενότητες:

1. Analytical Writing Assessment (AWA) (Χρόνος: 60 λεπτά) Περιλαμβάνει 2 εκθέσεις:

 • Analysis of an Issue: Παρουσίαση προσωπικής άποψης σε κάποιο επιστημονικό θέμα.
 • Analysis of an Argument: Ανάλυση argument, κριτική επί του θέματος αλλά δεν ζητείται η προσωπική άποψη.

2. Verbal Section (multiple choice)  (Χρόνος: 75 λεπτά) Αποτελείται από 3 ενότητες (41 ερωτήσεις πολλαπλής  επιλογής):

 • Reading Comprehension (κείμενα έως 350 λέξεις με επιστημονικά θέματα)
 • Critical Reasoning
 • Sentence Correction

3. Quantitative Section (multiple choice) (Χρόνος: 75 λεπτά) Αποτελείται από 2 ενότητες (37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής):

 • Problem – Solving
 • Data – Sufficiency

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε ημέρα σε διάφορα εξεταστικά κέντρα, αλλά ο υποψήφιος έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μια φορά το μήνα και το ανώτατο μέχρι πέντε φορές το χρόνο.
Η εξέταση διαρκεί 4 ώρες και απαιτεί συνδυασμό ορισμένων δεξιοτήτων και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον υποψήφιο εντός 15 εργάσιμων ημερών μέσω e-mail.

Tο GMAT έχει ισχύ για 5 χρόνια.

Το GRE (Graduate Record Examination) είναι εξετάσεις για υποψηφίους Μεταπτυχιακών Σπουδών σε όλους τους τομείς όπως Θετικές, Θεωρητικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικά κλπ. (δηλ. για όλες τις κατευθύνσεις εκτός από Management, Business, Finance, Marketingκαι MBΑ).

Αποτελούνται από 3 μέρη:

 1. Verbal
 2. Quantitative

Analytical Writing Assessment

Το GRE είναι τεστ αποτίμησης μαθηματικών, λογικών και αναλυτικών ικανοτήτων των υποψηφίων φοιτητών που αποσκοπούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα στα κορυφαία Αγγλόφωνα προγράμματα όλου του κόσμου, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Section

Number of QuestionsTime (min.)Analytical Writing:

Analysis of an Issue
Analysis of an ArgumentChoice of 1 topic out of 2

1 topic45

30Verbal Section3030Quantitative Section2845Unidentified Pre-test28 or 3045 or 30Researchvariesvaries

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες