Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα

 Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί τα κάτωθι τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:


Έλεγχος πρόσβασης

Το εκπαιδευτήριο ΜΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ–Κ.Δ.Β.Μ. 2 έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη διαδικασία για τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων. Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο εγγραφής και διαγραφής του χρήστη, τον τρόπο απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης καθώς και την αναθεώρηση, αφαίρεση ή/και προσαρμογή των δικαιωμάτων πρόσβασης. Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα για την δημιουργία των κωδικών πρόσβασης, ακολουθώντας κανόνες ασφαλείας όπως: 8 κατ’ ελάχιστο ψηφία όπου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά μικρά, κεφαλαία γράμματα, αριθμοί και σύμβολα. Την ίδια στιγμή, εφαρμόζεται σαφή πολιτική αλλαγής κωδικών εισόδου ανά 90 ημέρες.


Διαχείριση πληροφοριακών πόρων

Στο εκπαιδευτήριο ΜΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– Κ.Δ.Β.Μ. 2 εφαρμόζεται διακριτή πολιτική για την επίτευξη της ασφαλούς διαχείρισης των πληροφοριακών της πόρων. Έχει συνταχθεί η λίστα αγαθών, όπου καταγράφεται το σύνολο των πληροφοριακής υποδομής, ο χρόνος απόκτησης και ο αναγκαίος χρόνος συντήρησης. Τέλος, στα ίδια πλαίσια, έχει περιοριστεί η χρήση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (USB, CD κ.α.) ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης παραβίασης προσωπικών δεδομένων.


Φυσική Ασφάλεια

Για τη Φυσική Ασφάλεια το εκπαιδευτήριο ΜΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– Κ.Δ.Β.Μ.2  έχει  λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την φυσική ασφάλεια όπως είναι τα κλειδωμένα ερμάρια, η πυρασφάλεια του κτιρίου καθώς και ο προστατευμένος χώρος όπου φυλάσσεται η πληροφοριακή υποδομή. Η καταστροφή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο, με καταστροφείς εγγράφων.


Διαχείριση αλλαγών

Για το σύνολο των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε πληροφοριακούς πόρους και άλλους πόρους που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ακολουθείται διακριτή διαδικασία. Στην περίπτωση προμήθειας νέου ή βελτιωμένου λογισμικού, γίνεται πρώτα δοκιμή λειτουργίας σε περιβάλλον δοκιμαστικό ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αφομοίωσή του από τα υφιστάμενα συστήματα. Με αυτό τον τρόπο, δεν απειλείται η αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας.


Μέτρα εναντίον κακόβουλου λογισμικού

Η προστασία από κακόβουλο λογισμικό στην πληροφοριακή υποδομή βασίζεται σε μέτρα ανίχνευσης και πρόληψης. Το σύνολο του λογισμικού διαθέτει τις τελευταίες ενημερώσεις ενώ χρησιμοποιείται ενεργοποιημένο antivirus σε όλους τους υπολογιστές.


Εφεδρικά αντίγραφα

Η δημιουργία των εφεδρικών αντιγράφων κατέχει δεσπόζουσα θέση ως διαδικασία. Έχουν καθοριστεί με σαφήνεια τα εξής: (1) η πληροφορία που αποθηκεύεται από την εταιρεία (2) η συχνότητα των αντιγράφων ασφαλείας (3) ο απαιτούμενος χρόνος επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας (4) η περίοδος τήρησης και διαγραφής των αντιγράφων (5) οι τύποι των αντιγράφων ασφαλείας  (6) η τοποθεσία αποθήκευσής τους.


Καταγραφή συμβάντων

Στο εκπαιδευτήριο ΜΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– Κ.Δ.Β.Μ. 2 εφαρμόζονται διακριτά βήματα για την καταγραφή των συμβάντων ή σφαλμάτων στην πληροφοριακή υποδομή ώστε να εξασφαλιστεί ο άμεσος εντοπισμός πιθανής παραβίασης, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης αδυναμίας.


Έλεγχος Δικτύου-Ασφάλεια δικτυακών υπηρεσιών -Διαχωρισμός δικτύων

Στο δίκτυο τόσο ο κωδικός όσο και η IP του router έχουν μεταβληθεί από τoυς προκαθορισμένους (default) με σκοπό την προστασία του. Ταυτόχρονα έχει γίνει διαχωρισμός των δικτύων, έτσι ώστε οι πελάτες και επισκέπτες να μην έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν μέσω του δικτύου των εργαζομένων. Το Wifi του δικτύου είναι κλειστό ώστε να αποτρέπει την είσοδο. Τέλος, το router σε realtime εντοπίζει τους χρήστες του δικτύου.


Ασφάλεια και Εκπαίδευση Ανθρώπινων Πόρων

Το εκπαιδευτήριο ΜΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– Κ.Δ.Β.Μ. 2 έχει διασφαλίσει ότι το ανθρώπινο δυναμικό του αναγνωρίζει τους ρόλους και τις ευθύνες της θέσης που αναλαμβάνει με την ύπαρξη και τήρηση σαφών οδηγιών, κατάλληλης εκπαίδευσης καθώς και υπογραφής συμβάσεων με όρους εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ.

 

 

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

  • _gi
  • _git
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες