Προχωρά ο β’ κύκλος της Κοινωφελούς Εργασίας

οαεδ

Β' Κύκλος Κοινωφελούς Εργασίας
2019 - 2020

15/7/2019

H προκήρυξη του β’ κύκλου της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 276 Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» για περίπου 30.000 ανέργους που θα απασχοληθούν για 8 μήνες, αναμενόταν στις αρχές Ιουνίου.

Λόγω των εκλογών, παρατάθηκε ο προηγούμενος κύκλος κατά 4 μήνες (έληγε 30/6/19), οπότε η προκήρυξη του β΄κύκλου αναμένεται τον Οκτώβριο για να μην υπάρξουν κενά στο προσωπικό των δήμων, οι δομές των οποίων έχουν υποστηριχθεί ομολογουμένως, καθοριστικά από τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Οι προδιαγραφές του νέου κύκλου, αναμένεται να ακολουθήσουν αυτές του προηγούμενου…

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία τα 546 ευρώ.

Δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, και ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µέλη οικογενειών στις ο̟ποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
2. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά ποσόντα τους
5. άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
6. εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆
7. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Αναλυτικά

κοινωφελής εργασία 2018 κατάρτιση Ζωγράφου Βύρωνας Καισαριανή

Κοινωφελής εργασία 2019- Ζωγράφου, Βύρωνας, Καισαριανή, Αθήνα, Ηλιούπολη, Δάφνη, Υμηττός

1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για κάθε ωφελούμενο, που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ


Χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: αναμένεται

Κοινωφελής εργασία Κατάρτιση Ζωγράφου Καισαριανή Βύρωνας και πιστοποίηση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:

Στο πλαίσιο της δράσης οι Ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης πληροφορικής στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η Δράση της Κατάρτισης ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και χωρίζεται σε τρία επίπεδα γνώσεων:
> στοιχειώδεις (Word, Excel, Internet),
> βασικές (Word, Excel, Internet, P.Point),
> προχωρημένες (Word, Excel, Internet, P.Point, Access)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:

Τα SmartSchools, τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2), είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι κατάρτισης και πιστοποίησης της δράσης, για τους ωφελούμενους που θα τοποθετηθούν στους δήμους Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Αθήνας, Δάφνης, Υμηττού, Ηλιούπολης.

Για να συμμετέχουν στην κατάρτιση οι ωφελούμενοι πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτή, στον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ, πριν την έναρξη του προγράμματος

Τα SmartSchools Θα παρέχουν συνεχή ενημέρωση στους υποψήφιους για το περιεχόμενο και τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση.

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στους χώρους των SmartSchools (πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα) και έτσι θα αποκτήσουν εντελώς δωρεάν πιστοποιητικό γνώσεων Πληροφορικής, που είναι απαραίτητο προσόν, τόσο στις προκηρύξεις του δημοσίου (ΑΣΕΠ), όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Ε̟πιχειρηματικότητα».

ΗΜΕΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας.

Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή ̟πρόσκληση προς τους Εγκεκριμένους Πιστοποιημένους Παρόχους Κατάρτισης που εκδίδεται από την Ειδική Υ̟πηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι όσοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

γ) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.

δ) Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017. Ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

 • Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ, Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια
 • Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια
 • Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια
 • Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια
 • Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια.

ε) Ηλικία

 • 18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια
 • 30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια
 • 45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια
 • 55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια.

στ) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και

ι) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: δέκα (10) μόρια.

Γιατί SmartSshool;

1. Τα SmartSchool αποτελούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου2, της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποιημένων δομών του υπουργείου Παιδείας, που αφορούν στην άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.

2. Είναι τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, τηρώντας υψηλές προδιαγραφές, σε επίπεδο ποιότητας υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και σε επίπεδο κτιριακών υποδομών (σύγχρονοι χώροι, εκπαιδευτικά μέσα, διαδραστικοί πίνακες, πρόσβαση σε ΑμΕΑ)

3.  Υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης cloud συνεργατικών εργαλείων.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Voucher

Τι είναι το Training Voucher;

Το Training Voucher (επιταγή κατάρτισης) αφορά στη παροχή δυνατότητας στους ανέργους να καταρτίζονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς και στη συνέχεια να απασχολούνται αποκτώντας εργασιακή εμπειρία με αξιόλογη αμοιβή

Κάτι πολύ σημαντικό: Η χρήση του Voucher δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τη θεματική κατηγορία εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό φορέα που θα εξασφαλίσει και την τοποθέτησή του στην ενδεδειγμένη επιχείρηση.

Τι ωφελούμαι από τα Voucher;

Συνήθως (σύμφωνα με προηγούμενα προγράμματα) προσφέρονται:

 • Θεωρητική εκπαίδευση ΚΑΙ πιστοποίηση
 • Απασχόληση σε δημόσιο ή  Ιδιωτικό Τομέα
 • Εκπαιδευτικό επίδομα και αμοιβή απασχόλησης. 
 • Δυνατότητα πρόσληψης στην επιχείρηση που έγινε η πρακτική εξάσκηση.

Ποιος χρηματοδοτεί τα Vouchers;

Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στοχεύοντας αφενός στην οικονομική ενίσχυση των ανέργων και αφετέρου στη μείωση της ανεργίας

Πως συμμετέχω στα Voucher και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Βασικά κριτήρια επιλογής συνήθως είναι ο χρόνος ανεργίας, το εισόδημα, η ηλικία  και η συμμετοχή σε προηγούμενο πρόγραμμα.

 

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τα Vouchers;

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους, δίαφορων ηλικιακών ομάδων, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής.

Ποιος υλοποιεί τα προγράμματα απασχόλησης;

Υλοποιούνται μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που είναι οι μόνες πιστοποιημένες δομές του υπουργείου παιδείας.

κοινωφελής 2018 οαεδ ζωγράφου καισαριανή βύρωνας
κοινωφελής κατάρτιση κεκ ζωγράφου καισαριανή βύρωνας
δωρεάν πληροφορική ζωγράφου

Gallery SmartSchools

Τα Πιο Σύγχρονα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 στην Ελλάδα.

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών ζωγράφου

Επικοινωνία..

Κοινωφελής εργασία 2108 | Δία Βίου Μάθηση
Ζωγράφου, Καισαριανή, Βύρωνας, Αθήνα, Δάφνη, Υμηττός, Ηλιούπολη

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Περιοχές


 Περιοχές που καλύπτουν τα ΚΕΚ (ΚΔΒΜ2) SmartSchools:

Ζωγράφου, Καισαριανή, Βύρωνας, Αθήνα, Δάφνη, Υμηττός, Ηλιούπολη

Στείλε μας e-mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Συμφωνώ με την επεξεργασία των πληροφοριών μου όπως περιγράφεται και όπως εξηγείται περαιτέρω στην Πολιτική απορρήτου

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

 • _gi
 • _git
 • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες