ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

επιδοτουμενα σεμιναρια

Ευκαιρίες για κατάρτιση και απασχόληση

Οι εξελίξεις στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης και η διεθνοποίηση της αγοράς εργασίας, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης και έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες αλλά και δομές κατάρτισης στο άμεσο μέλλον.

 

VOUCHER 29-64

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (VOUCHER)

Το Training Voucher (επιταγή κατάρτισης) αφορά σε:

Α. Επιδοτούμενη κατάρτιση και παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος  στους ανέργους από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς

Β. Απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για εργασιακή εμπειρία με αξιόλογη αμοιβή

Κάτι πολύ σημαντικό: Η χρήση του Voucher δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τη θεματική κατηγορία εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό φορέα που θα εξασφαλίσει και την τοποθέτησή του στην ενδεδειγμένη επιχείρηση.

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Kαθοριστικός παράγοντας για την επιλογή προσωπικού, τείνει πλέον να καθιερωθεί ένα πλαίσιο πιστοποίησης εκπαιδευτικών, λειτουργικών, διαπροσωπικών, οργανωτικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων, που υποδεικνύουν το προσωπικό, κοινωνικό επαγγελματικό του επίπεδο.

Τίθενται κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας για την εκτέλεση μιας εργασίας και της ποιότητας του χαρακτήρα με νέα πρότυπα ηθικής και ποιότητας στον τομέα της επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής αποκατάστασης.

top
Think Smart... Learn Smart!