ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΕΦΗΒΟΥΣ

german

Learn how to learn!!

Εκπαιδευτικό μοντέλο SmartLearn

Οι μαθητές μας εκπαιδεύονται να κατασκευάζουν και να ανατροφοδοτούν μόνοι τους τη γνώση τους. Στα προηγμένα μοντέλα μάθησης, οι σπουδαστές δεν αποστηθίζουν, αλλά αντίθετα μαθαίνουν να αξιολογούν, να συνθέτουν, να κατασκευάζουν μέσω Cloud Περιβάλλοντος με αποθετήριο και σημείο ηλεκτρονικής συνάντησης το www.ischool.edu.gr

9-12 ετών (Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού)


  • Η εναλλαγή δημιουργικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων όπως τραγούδια, παραμύθια, σωματική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι, χρήση τεχνολογίας, κουκλοθέατρο, γλωσσολογικά παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν το γλωσσικό κώδικα της γερμανικής γλώσσας.

  • Εμπλουτισμός λεξιλογίου με γλωσσολογικά παιχνίδια όπως scrable και taboo.

  • Καλλιέργεια ευχέρειας λόγου στα προφορικά μέσω θεατρικής έκφρασης και διασκευής παραμυθιών.

  • Ανακάλυψη της γραπτής έκφρασης.

  • Ανάπτυξη της προφορικής κατανόησης με την εκπαιδευτική επεξεργασία ταινιών και κινουμένων σχεδίων.

  • τελειοποίηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση των πτυχίων Fit 1/Α1 και Fit2/Α2, επίτευξη στόχων όπως αυτοί καθορίζονται στο «Κοινό Ευπωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες».

 

12-15 ετών (Α’ – Γ’ Γυμνασίου)


Ανάπτυξη του λεξιλογικού εύρους σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες του Zertifikat Β1 και Β2.

Απόκτηση άνεσης στον προφορικό λόγο. Έμφαση στα παιχνίδια ρόλων όπως υποδεικνύονται στην αντίστοιχη δοκιμασία εξετάσεων.

Καλλιέργεια του γραπτού λόγου μέσω του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής.

Εποικοδομητικές ασκήσεις με την χρήση υπολογιστών.

Επαρκής κατοχή του συνόλου του φωνολογικού συστήματος

Πολύ καλή κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινή ζωή του σπουδαστή καθώς και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

 

Γιατί SmartSchool & SmartLearn


Καθηγητές: εκπαιδεύονται, να εκπαιδεύουν τους μικρούς σπουδαστές μας να κατασκευάζουν και να ανατροφοδοτούν μόνοι τους τη γνώση τους.

Σύγχρονος τρόπος εκμάθησης: Οι σπουδαστές δεν αποστηθίζουν, αλλά αντίθετα μαθαίνουν να αξιολογούν, να συνθέτουν, να κατασκευάζουν.

Δραστηριότητες: Σε κάθε δραστηριότητα εφαρμόζονται διαφορετικές διδακτικές τεχνικές με τις οποίες οι σπουδαστές μικροί και μεγάλοι –στους οποίους αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα του μαθησιακού προφίλ και του τύπου νοημοσύνης τους– έχουν την ευκαιρία και τον ατομικό χρόνο να κατανοήσουν το γλωσσικό εισαγόμενο και να το χρησιμοποιήσουν ως γλωσσικό παραγόμενο.

Θεματικές κατηγορίες: Όλες οι δραστηριότητες κινούνται σε θεματικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές, όπως τα ζώα, τα παιχνίδια, η οικογένεια. Κάθε δραστηριότητα  είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης  και στηρίζει το μαθησιακό και αναπτυξιακό προφίλ των μικρών μαθητών.

Διαδραστικοί πίνακες: Η προσέγγιση είναι βιωματική και δραματοποιείται μέσω των διαδραστικών πινάκων έτσι ώστε η πληροφορία να εισπράττεται με τον αποδοτικότερο τρόπο, τον πολυαισθητικό.

Παιχνίδια ρόλων: Δίνονται σαφή και συγκεκριμένα μηνύματα (γλωσσικά και παιδαγωγικά) σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της αγγλικής γλώσσας όπως παιχνίδια ρόλων, επιτραπέζια, κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική, κίνηση και τραγούδια.

top
Think Smart... Learn Smart!