Learn how to learn!!

Εφαρμογή εκπαιδευτικού μοντέλου SmartLearn

Οι μαθητές μας εκπαιδεύονται να κατασκευάζουν και να ανατροφοδοτούν μόνοι τους τη γνώση τους. Στα προηγμένα μοντέλα μάθησης, οι σπουδαστές δεν αποστηθίζουν, αλλά αντίθετα μαθαίνουν να αξιολογούν, να συνθέτουν, να κατασκευάζουν μέσω Cloud Περιβάλλοντος με αποθετήριο και σημείο ηλεκτρονικής συνάντησης το www.ischool.edu.gr

Η εναλλαγή δημιουργικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων όπως τραγούδια, παραμύθια, σωματική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι, χρήση τεχνολογίας, κουκλοθέατρο, γλωσσολογικά παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν το γλωσσικό κώδικα της γαλλικής γλώσσας.

 

9-12 ετών (Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού)


 Μαθήματα γαλλικών για παιδιά δημοτικού

 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου με γλωσσολογικά παιχνίδια όπως scrable και taboo.
 • Καλλιέργεια ευχέρειας λόγου στα προφορικά μέσω θεατρικής έκφρασης και διασκευής παραμυθιών.
 • Ανακάλυψη της γραπτής έκφρασης.
 • Ανάπτυξη της προφορικής κατανόησης με την εκπαιδευτική επεξεργασία ταινιών και κινουμένων σχεδίων.
 • τελειοποίηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση των πτυχίων Delf Α1 και Α2, επίτευξη στόχων όπως αυτοί καθορίζονται στο «Κοινό Ευπωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες».

 

12-15 ετών (Α’ – Γ’ Γυμνασίου)


 Μαθήματα γαλλικών για παιδιά γυμνασίου

 • Ανάπτυξη του λεξιλογιακού εύρους σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες του Delf Β1 και Β2.
 • Απόκτηση άνεσης στον προφορικό λόγο. Έμφαση στα παιχνίδια ρόλων όπως υποδεικνύονται στην αντίστοιχη δοκιμασία εξετάσεων.
 • Καλλιέργεια του γραπτού λόγου μέσω του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής.
 • Εποικοδομητικές ασκήσεις με την χρήση υπολογιστών.
 • Επαρκής κατοχή του συνόλου του φωνολογικού συστήματος
 • Πολύ καλή κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινή ζωή του σπουδαστή καθώς και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

 

Γιατί SmartSchool & SmartLearn


Καθηγητές: εκπαιδεύονται, να εκπαιδεύουν τους μικρούς σπουδαστές μας να κατασκευάζουν και να ανατροφοδοτούν μόνοι τους τη γνώση τους.

Σύγχρονος τρόπος εκμάθησης: Οι σπουδαστές δεν αποστηθίζουν, αλλά αντίθετα μαθαίνουν να αξιολογούν, να συνθέτουν, να κατασκευάζουν.

Δραστηριότητες: Σε κάθε δραστηριότητα εφαρμόζονται διαφορετικές διδακτικές τεχνικές με τις οποίες οι σπουδαστές μικροί και μεγάλοι –στους οποίους αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα του μαθησιακού προφίλ και του τύπου νοημοσύνης τους– έχουν την ευκαιρία και τον ατομικό χρόνο να κατανοήσουν το γλωσσικό εισαγόμενο και να το χρησιμοποιήσουν ως γλωσσικό παραγόμενο.

Θεματικές κατηγορίες: Όλες οι δραστηριότητες κινούνται σε θεματικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές, όπως τα ζώα, τα παιχνίδια, η οικογένεια. Κάθε δραστηριότητα  είναι διασκεδαστική και παιγνιώδης  και στηρίζει το μαθησιακό και αναπτυξιακό προφίλ των μικρών μαθητών.

Διαδραστικοί πίνακες: Η προσέγγιση είναι βιωματική και δραματοποιείται μέσω των διαδραστικών πινάκων έτσι ώστε η πληροφορία να εισπράττεται με τον αποδοτικότερο τρόπο, τον πολυαισθητικό.

Παιχνίδια ρόλων: Δίνονται σαφή και συγκεκριμένα μηνύματα (γλωσσικά και παιδαγωγικά) σε πολλές επικοινωνιακές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις της αγγλικής γλώσσας όπως παιχνίδια ρόλων, επιτραπέζια, κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική, κίνηση και τραγούδια.

Γιατί να μάθω Γαλλικά


1. Γλώσσα με ζωντανή παρουσία και στις πέντε ηπείρους (160 εκατομμύρια μιλούν ως επίσημη γλώσσα τα γαλλικά).

2. Πολλά κράτη, παράλληλα με την τοπική τους γλώσσα έχουν και τη Γαλλική ως επίσημη.

3. Η Γαλλική και η Αγγλική αποτελούν τις δύο γλώσσες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτές αντιπροσωπεύεται σε παγκόσμια κλίμακα.

4. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη Γενική Δ/νση Παιδείας και Πολιτισμού της Ε.Κ. η γαλλική αποτελεί τη δεύτερη επιλογή από τις 11 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. μετά την αγγλική. Εξάλλου διδάσκεται σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες του πλανήτη.

5. Αποτελεί μία από τις 8 παγκόσμια χρησιμοποιούμενες γλώσσες του Internet, (οι άλλες 7 είναι: η Αγγλική, η Ρωσική, η Ισπανική, η Ινδική, η Αραβική, η Ιαπωνική και η Κινεζική).

6. Πρώτη επίσημη γλώσσα του Ολυμπισμού και των Ταχυδρομείων (2η Αγγλική) και δεύτερη επίσημη (1η Αγγλική) οποιουδήποτε Διεθνούς Οργανισμού (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου κλπ) υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη, υπαλλήλους και στρατιωτικούς που βρίσκονται σε διάφορα κέντρα ή σε πρωτεύουσες κρατών να την μαθαίνουν αργά ή γρήγορα!

7. Τα κέντρα εργασιών και αποφάσεων της Ε.Ε. βρίσκονται σε γαλλόφωνες περιοχές: Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο. Επίσης, στην γαλλόφωνη Ελβετία (Γενεύη, Λοζάννη) βρίσκεται το παγκόσμιο νομισματικό, διπλωματικό, ολυμπιακό και τουριστικό κέντρο. Αυτό σημαίνει πρόσβαση εργασίας σε τομείς:

• Πολιτικής και Οικονομίας

• Νομικής και Διπλωματίας

• Εμπορίου και Διαμετακόμισης

• Τεχνολογίας και Κατασκευών

• Επικοινωνιών και Υπηρεσιών

8. Είναι μία από τις 7 μεγάλες γλώσσες με επιδράσεις στις τέχνες, στις επιστήμες, στην τεχνολογία και στα γράμματα! Οι άλλες 6 είναι : Αγγλική, Αραβική, Κινεζική, Ισπανική, Ρωσική, Πορτογαλική.

9. Είναι μια από τις 5 γλώσσες του Ο.Η.Ε. Οι άλλες είναι: αγγλικά, ισπανικά, κινέζικα και αραβικά.

10. Εξ αιτίας του γεγονότος ότι, μέχρι τον 2o παγκόσμιο πόλεμο, η Γαλλική υπήρξε η διπλωματική γλώσσα, οι νέες διεθνείς συνθήκες απαιτούν την άριστη γνώση της από όσα εξειδικευμένα άτομα εμπλέκονται σε μελέτες και αναλύσεις!

11. Οι πολιτιστικές, αρχαιολογικές, εθνολογικές ή γλωσσολογικές έρευνες και μελέτες για λαούς και γλώσσες δυσπρόσιτων ή άγνωστων περιοχών έχουν γίνει, σχεδόν αποκλειστικά, στη Γαλλική, κάτι που την κάνει χρήσιμη σε Εθνολόγους και Γλωσσολόγους.

12. Το αποικιακό παρελθόν της Γαλλίας και του Γαλλόφωνου Βελγίου επέβαλε τη Γαλλική (σαν διοικητική γλώσσα) σε πολλές χώρες που, σήμερα, δέχονται τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις Αφρικανικές όπου η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, αλλά και στην Νοτιοανατολική Ασία.

13. Γνωρίζοντας γαλλικά, μαθαίνεις πιο εύκολα άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

14. Το τουριστικό ενδιαφέρον, αφού η Γαλλική ομιλείται απ’ τις Αντίλλες μέχρι τη Γαλλία, απ’ την Αφρική ως την Ελβετία, απ’ το Μονακό μέχρι την Ταϊτή, απ’ τις Σεϋχέλλες μέχρι τον Καναδά και απ’ το Βιετνάμ ως το Βέλγιο.

15. Με την γνώση της Γαλλικής είναι δυνατές σπουδές σε πανεπιστήμια κύρους (Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Καναδάς) που προδιαγράφουν την επαγγελματική αποκατάσταση!

16. Εξ αιτίας του υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου της Γαλλίας (τηλεπικοινωνίες, αεροδιαστημική, αποστολή και εγκατάσταση δορυφόρων TV, αεροπλάνα Mirage, Rafale, Concorde, Airbus, το πιο γρήγορο τρένο στον κόσμο TGV Ιατρικές έρευνες σε Ινστιτούτα όπως αυτό του Παστέρ,) πολλοί την προτιμούν για ανώτατες εξειδικευμένες σπουδές.

17. Απαραίτητη η γνώση της Γαλλικής για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν τομείς όπως η μόδα, η κομμωτική, η κουζίνα, η κοσμητική και η ομορφιά.

18. Επειδή η Γαλλία αποτελεί σημαντικό εταίρο της Ελλάδας (2ος βιομηχανικός, 3ος εμπορικός και 3ος επενδυτής).

19. Η Γαλλία είναι μία από τις οκτώ ισχυρότερες χώρες παγκοσμίως, πρώτη παγκόσμια δύναμη στη βιομηχανία αρωμάτων και καλλυντικών προϊόντων, 4η οικονομική παγκόσμια δύναμη με πρωτοπορία στις κατασκευές τρένων, στην αεροναυπηγική, τέταρτη παγκόσμια παραγωγός αυτοκινήτων και κατέχει το 80% της διεθνούς παραγωγής μικροστοιχείων (πιστωτικές κάρτες).

20. Η Γαλλία αποτελεί σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κόμβος: τα 2/3 του ευρωπαϊκού εμπορίου διακινούνται μέσω της Γαλλίας.

21. Η κουλτούρα της Γαλλίας είναι τεράστια! Η συγκεκριμένη γλώσσα έχει να παρουσιάσει μεγάλη λογοτεχνική ποικιλία και μουσικό πλούτο.

22. Η Γαλλία αποτελεί παγκόσμια πολιτιστική αναφορά:

• Πρώτη δύναμη παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών στην Ευρώπη.

• Δυνατότητα άμεσης επαφής με το γαλλικό διαφωτισμό, αφετηρία του σύγχρονου πολιτισμού

23. Γιατί υπάρχει στενή σχέση Ελλάδας-Γαλλίας:

• Τόσο η Γαλλία όσο και η Ελλάδα, λόγω του πολιτιστικού τους παρελθόντος, είναι ανοιχτές στην πολυπολιτισμικότητα.

• Η Ελλάδα και ο πολιτισμός της υπήρξαν πηγή έμπνευσης για πολλούς Γάλλους διανοούμενους.

• Έλληνες διανοούμενοι επέλεξαν τη Γαλλία ως μόνιμο τόπο διαμονής
( Κορνήλιος Καστοριάδης, Γιάννης Ξενάκης, Κώστας Αξελός κ.α.)

• Η γαλλική είναι μια γλώσσα με ελληνικές ρίζες!

Το ήξερες ότι:


Ομιλείται σε: Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Βόρεια, Δυτική και Κεντρική Αφρική,  Καναδάς, Καραϊβική, Νοτιοανατολική Ασία, Ινδικός Ωκεανός, Ωκεανία, κ.α.

Ομιλητές: 136 εκατομμύρια (2005), 72 εκατομμύρια ως μητρική γλώσσα στην Ευρώπη, 160–500 εκατομμύρια ως δεύτερη γλώσσα

Κατάταξη: 4η–5η (συνολικά)

Επίσημη γλώσσα σε: Γαλλία και 41 επιπλέον χώρες

Γλωσσολογική Ταξινόμηση:

Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες / Ιταλικές / Ιταλοδυτικές / Γαλατοϊβηρικές / Γαλατορομανικές / Γαλατοραιτικές

top
Think Smart... Learn Smart!