Αγγλικά για ενήλικες & παιδιά

Αλλάζουμε τον τρόπο που μαθαίνεις!

Τα μαθήματα Αγγλικών γίνονται Παιχνίδι!! Τα τεστ γίνονται με τη μορφή παιχνιδιού,
ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία Web 2.0,
που συνιστούν το σχολείο του μέλλοντος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ

Μαθήματα Αγγλικών στα Νο1 φροντιστήρια αγγλικών

αγγλικά μαθήματα για παιδιά

Αγγλικά για παιδιά

Smart Starters
Για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Smart Juniors
Αγγλικά για παιδιά δημοτικού
Smart Seniors
Lower B2 στα 13! Proficiency C2 στα 15!

Εικόνα12

Αγγλικά για ενήλικες

Εντατικά προγράμματα!
Σε 3 – 8 μήνες σε οδηγούμε
εγγυημένα στα επίπεδα
Β2 – Lower, C2 – Proficiency
όλων των εξεταστικών φορέων
αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ

Εικόνα61

Θέλω να μάθω Αγγλικά τώρα!

Think Smart... ...Learn Smart!

Στα φροντιστήρια για Αγγλικά SmartSchools Ζωγράφου Ίλιον, Καματερό, Πετρούπολη ικανοποιούνται όλοι οι στόχοι σου. Την επιτυχία σου εξασφαλίζει η πιο σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης για την αγγλική γλώσσα SmartLearn κατακτώντας με γραπτή εγγύηση όλα τα έγκυρα πτυχία αγγλικών:
Michigan ECCE (Lower) – Michigan ECPE (Proficiency), IELTS, Cambrige, TOEIC, Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ( ΚπΓ )

Γιατί να μάθω Αγγλικά;

Η αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο. Είναι γεγονός πως η αγγλική γλώσσα χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια linguafranca.

Κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας, της ραδιοεπικοινωνίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Τα Αγγλικά αποτελούν μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%.

Επιπρόσθετα τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε όσες αποτελούν μέλη της  Κοινοπολιτείας των Εθνών, καθώς και σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

Ποια πτυχία αγγλικών μπορώ να αποκτήσω;

 Proficiency – C2 (Micigan, Cambridge, Lrn, Esb, Msu, Tie, NOCN, ΚΠΓ)

Διεθνές πτυχίο, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα και προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο.

Advanced – C1 (Micigan, Cambridge, Toeic, Lrn, Esb, Msu, Tie, NOCN, ΚΠΓ )

Η εξέταση C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο.Οι Εξετάσεις είναι δυο φορές το χρόνο, Νοέμβριο και Μάιο.

Lower – Β2 (Micigan, Cambridge, Toeic, Lrn, Esb, Msu, Tie, ΚπΓ)

Προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και χρήση της Αγγλικής σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πως θα μάθω αγγλικά έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά ;

Στα φροντιστήρια για Αγγλικά Ζωγράφου Ίλιον, Καματερό, Πετρούπολη εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου με 10 τρόπους

  1. Άμεση, αντικειμενική ηλεκτρονική κατάταξη στο ενδεδειγμένο επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το CEFR
  2. Oλιγομελή τμήματα (3-9 ατόμων) μαθησιακής και ηλικιακής ομοιογένειας
  3. Αντικειμενική αξιολόγηση και εξασφάλιση ομοιογένειας με μηνιαία ηλεκτρονικά Evaluation Tests άμεσης βαθμολόγησης.
  4. Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση γονέων και πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πορτοφόλιο προόδου των μαθητών.
  5. Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία.
  6. Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα της συνεργατικής βιωματικής μάθησης.
  7. Αξιολόγηση καθηγητών (evaluation testing, ερωτηματολόγια)
  8. Παροχή Syllabus με εγγυημένη διεκπεραίωση του χρονοδιαγράμματος
  9. Προηγμένος Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που εξασφαλίζει διάδραση και βιωματικότητα.
  10. Γραπτή Εγγύηση αποτελεσμάτων.

Σκοπός είναι η κατάκτηση του “feeling” της γλώσσας χωρίς τη μητρική γλώσσα να λειτουργεί ως γλώσσα διαμεσολάβησης, για αυτό δεν μεταφράζουμε ποτέ στη μητρική γλώσσα.

Δες περισσότερα για τη μέθοδο SmartLearn που αφορά τα μαθήματα αγγλικών

Εκπαιδευτικό Σύστημα - Υπεροχή SmartSchools!

Οι προδιαγραφές των SmartSchools, εξασφαλίζουν την επιτυχία σου με 6 τρόπους!

Smart Μέθοδος

Η μαθησιακή διαδικασία γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού, ενσωματώνοντας τα πιο εξελιγμένα συνεργατικά εργαλεία

Smart Καθηγητές

Native speakers υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση σε προηγμένα εκπαιδευτικά μοντέλα

Smart Τμήματα

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή (4-9 ατόμων) ηλικιακής και
μαθησιακής ομοιογένειας

Smart Syllabus

Οργανωμένη ύλη με εγγυημένη διεκπεραίωση χρονοδιαγράμματος

Smart Αξιολόγηση

On line παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή & ταυτόχρονη συγκριτική αξιολόγηση τμήματος

Smart Υποδομές

Δωρεάν μόνιμη ενισχυτική διδασκαλία και προηγμένα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, tablet voting, moodle games, glossaries, wikis, projects)

Προνόμια SmartSchool!

Στα SmartSchools τα έχεις όλα! Αλλάζουμε την εκπαίδευση και εσύ μαθαίνεις:

Έξυπνα!

Κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι με εφαρμογή Smart εκπαιδευτικών πρακτικών

Γρήγορα!

Ενήλικες: Β2 – C2 σε 3-8 μήνες
Παιδιά: Φθάνουν στο Lower
ένα χρόνο νωρίτερα!

Οικονομικά!

Δωρεάν εγγραφή, φιλικές τιμές για όλους και ειδικές προσφορές για οικογένειες, φοιτητές

Εγγυημένα!

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία σου!
Γραπτή εγγύηση απόκτησης διπλώματος!

Εκπαιδευτικοί

Υψηλό επίπεδο καθηγητών με συνεχή εκπαίδευση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα της συνεργατικής βιωματικής μάθησης

team01
Ξένια

English Director

18 έτη διδακτικής εμπειρίας, κατοχή των τίτλων: Cambridge CELTA και DipTrans από το London Institute of Linguists!

team01
Δάφνη

Director

Απόφοιτη της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με βαθμό άριστα. Ειδικεύτηκε στην τεχνολογία στη διδακτική της Αγγλικής, με συμβολή στην πανεπιστημιακή έρευνα με τίτλο ‘’Computer Assisted Language Learning on Student Retention of Knowledge’’.

team01
Ελένη

Director

Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Παράλληλα με τη διδασκαλία αγγλικών, ασχολείται και με την κριτική ταινιών γράφοντας σε ελληνικά και ξένα sites.

Gallery SmartSchools

Σε περιμένουμε στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτήρια με ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε χώρους, υποδομές και διδακτικές πρακτικές

Σεμινάρια πληροφορικής υπολογιστών

Επικοινωνία...

Κέντρα Αγγλικών SmartSchools

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ζωγράφου: Παπάγου 19, 2107751457

Ίλιον: Φιλοκτήτου 77, 2102635305

Καματερό: Αγ. Γεωργίου 4, 2102321476

Πετρούπολη: Β. Ηπείρου 68, 2105059660

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Περιοχές που καλύπτουν επίσης τα φροντιστήρια αγγλικών Ζωγράφου Ίλιον Καματερό Πετρούπολη:

Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Φυλή, Χαλκηδόνα, Βύρωνας, Καισαριανή, Αιγάλεω, Παγκράτι, Ιλίσια, Χαλκηδόνα

Δες τα φροντιστήρια αγγλικών SmartSchools στο χάρτη

e-Mail!

Το όνομά σας (Υποχρεωτικό)

Το e-mail σας (Υποχρεωτικό)

Το τηλέφωνο σας (Υποχρεωτικό)

Θέμα

Κείμενο

top
Think Smart... Learn Smart!