ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Προσόντα – Δεξιότητες - Συνεχιζόμενη κατάρτιση

Οι εξελίξεις στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης και η διεθνοποίηση της αγοράς εργασίας, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης και έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες αλλά και δομές κατάρτισης στο άμεσο μέλλον.

Training

Εκπαίδευση προσωπικού ασφάλειας (Security)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ

Η πιστοποίηση στα αντικείμενα της ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση για την άδεια εργασίας. 

Εκπαίδευση VIP Security

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
“ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Η πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

adult-education-415359_640

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Για την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων στις εξετάσεις  πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνουμε σεμινάρια εφαρμογής ενδεδειγμένων διδακτικών πρακτικών για τους εκπαιδευτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

top
Think Smart... Learn Smart!