ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ECDL ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εξεταστικά Κέντρα ECDL

Τα SmartSchools αποτελούν επίσημα εξεταστικά κέντρα των πλέον έγκυρων φορέων πιστοποίησης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού… 

ECDL, CAMBRIDGE, UNICERT, VELLUM

Εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές την εβδομάδα σε:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(CORE)


Πιστοποίηση 3 ενοτήτων:
Word, Excel, Internet
(Τυπικό προσόν πιστοποίησης ΑΣΕΠ)


Πιστοποίηση 4 ενοτήτων:
Windows, Word, Excel, Internet
(Επιπρόσθετη μοριοδότηση ΑΣΕΠ)


Πιστοποίηση 7 ενοτήτων:

Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access, Cloud Computing

 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (EXPERT)


Πιστοποίηση 4 ενοτήτων:
Word, Excel, PowerPoint, Access
(Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών)

top
Think Smart... Learn Smart!